Actueel

 

30-06-'16

Renée Kool verzorgde een workshop tijdens het EFRJ congres

Ucall’er Renée Kool heeft tijdens het congres van het European Forum for Restorative Justice, ‘Realising Restorative Justice: Human Rights and Personal Realities’, dat plaatsvond op 22-24 juni te Leiden, een workshop verzorgd voor het thema ‘RJ, Human Rights and Personal Realities’.

 
 

30-06-'16

Uitzending EenVandaag en Kamervragen n.a.v. rapport ‘Naleving Claimcode’

Op 17 juni jl. heeft EenVandaag aandacht besteed aan het rapport ‘Naleving Claimcode’, dat geschreven is door Tess van der Linden (student-assistent van Ucall) onder supervisie van Eddy Bauw. In het rapport wordt geconcludeerd dat de naleving van de code verbeterd is ten opzichte van vier jaar geleden, maar dat de doelstelling nog maar in beperkte mate wordt behaald. Eddy Bauw, die in de reportage ook wordt geïnterviewd, geeft aan dat de verschillen tussen claimorganisaties groter zijn worden. Klik hier voor de reportage en het volledige rapport.

Naar aanleiding van de uitzending zijn door Tweede Kamerleden Van Gispen en Gesthuizen (beiden SP) gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Klik hier voor de Kamervragen.

 
 

28-06-'16

UCALL-onderzoek vergoeding van mijnbouwschade naar Tweede Kamer

Minister Kamp (EZ) heeft bij brief van 23 juni het door UCALL-onderzoekers geschreven rapport over vergoeding van mijnbouwschade naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft een rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van de (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland. Dit rapport is geschreven door UCALL-onderzoekers Eddy Bauw (projectleider), Emanuel van Dongen (projectcoordinator), Martijn van Kogelenberg en Michiel van Rede (beide verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht). Het project werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.

Het (rechts-)vergelijkende onderzoek betreft de vigerende algemene en specifieke wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan in Nederland, België en Duitsland met betrekking tot vergoeding van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten, in het bijzonder ten aanzien van schade aan onroerende goederen van particulieren als gevolg van de vroegere steenkolenwinning. In dit onderzoek werd onder meer onderzocht of in België en Duitsland door de overheid en bedrijven al dan niet ruimhartiger wordt omgegaan dan in Nederland met het toekennen van schadevergoedingen in geval van mijnbouwschade.

 
 

24-06-'16

Mark Hornman geïnterviewd door BNR

Op 22 juni jl. is Ucall’er Mark Hornman geïnterviewd door BNR over de problemen die optreden bij de vervolging van de leiding van grote bedrijven. Hij stelt in het interview dat het voorkomt dat bestuurders er soms bewust voor kiezen niet teveel te weten om op die manier (eventuele) vervolging te ontlopen. Hornman pleit daarom voor meer aandacht voor de structuur van een organisatie, in plaats van de daadwerkelijke wetenschap van het misdrijf.

Luister hier het volledige interview.

 
 

20-06-'16

Kirsten Maes wint JBL&G Scriptieprijs

Kirsten Maes, buitenpromovenda bij Ucall, heeft voor haar scriptie ‘De zorgplicht van secundaire, private partijen’ de JBL&G Scriptieprijs gewonnen. Aan deze prijs was een geldbedrag van €1000,- verbonden, die tijdens de feestelijke gelegenheid op vrijdag 17 juni aan de winnares is uitgereikt. Volgens de vakjury was Kirstens scriptie goed geschreven met een heldere onderbouwing en een goede afbakening. Ook prees de jury haar literatuur- en jurisprudentieonderzoek en de relevantie van haar scriptie voor de praktijk. Klik hier voor meer informatie en het volledige juryrapport. Kirsten won eerder al de Molengraaff scriptieprijs en de BeerImpuls scriptieprijs.