Actueel

 

23-08-'16

Eddy Bauw en Ivo Giesen in Volkskrant en Trouw

Dinsdag 23 augustus plaatste de Volkskrant een artikel waarin Ucall-onderzoekers Eddy Bauw en Ivo Giesen ingaan op de gevolgen van het uitlekken van een schikkingsovereenkomst tussen de Staatsloterij en een van haar klanten. Zij stellen dat het uitlekken grote invloed kan hebben op het verloop van rechtszaken die door andere klanten van de Staatsloterij zijn aangespannen.

Lees het volledige artikel hier.

Ook Trouw bericht op 24 augustus over het uitlekken van de schikkingsovereenkomst, en spreekt met Eddy Bauw. Hij geeft aan dat de Staatsloterij met een collectieve regeling zou kunnen komen: ‘Dat zal niet om de volledige inleg gaan, maar om een redelijk bedrag. Of mensen daar nu nog genoegen mee nemen is de vraag’.

Het volledige artikel is hier te vinden.

 

 
 

21-07-'16

Boekpresentatie: Judicial decisions on the Law of International Organizations

Op 14 September 2016 wordt het boek Judicial Decisions on the Law of International Organizations, onder redactie van Cedric Ryngaert, Ige Dekker, Ramses Wessel and Jan Wouters gepresenteerd op het Asser Instituut. De avond zal bestaan uit een introductie van het boek en presentaties door verschillende sprekers, waaronder Prof. Dr. Axel Hagedoorn die de Srebrenica-zaak zal schetsen vanuit het perspectief van een advocaat.

Klik hier voor het volledige programma en informatie over inschrijving.

 

 
 

30-06-'16

Renée Kool verzorgde een workshop tijdens het EFRJ congres

Ucall’er Renée Kool heeft tijdens het congres van het European Forum for Restorative Justice, ‘Realising Restorative Justice: Human Rights and Personal Realities’, dat plaatsvond op 22-24 juni te Leiden, een workshop verzorgd voor het thema ‘RJ, Human Rights and Personal Realities’.

 
 

30-06-'16

Uitzending EenVandaag en Kamervragen n.a.v. rapport ‘Naleving Claimcode’

Op 17 juni jl. heeft EenVandaag aandacht besteed aan het rapport ‘Naleving Claimcode’, dat geschreven is door Tess van der Linden (student-assistent van Ucall) onder supervisie van Eddy Bauw. In het rapport wordt geconcludeerd dat de naleving van de code verbeterd is ten opzichte van vier jaar geleden, maar dat de doelstelling nog maar in beperkte mate wordt behaald. Eddy Bauw, die in de reportage ook wordt geïnterviewd, geeft aan dat de verschillen tussen claimorganisaties groter zijn worden. Klik hier voor de reportage en het volledige rapport.

Naar aanleiding van de uitzending zijn door Tweede Kamerleden Van Gispen en Gesthuizen (beiden SP) gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Klik hier voor de Kamervragen.

 
 

28-06-'16

UCALL-onderzoek vergoeding van mijnbouwschade naar Tweede Kamer

Minister Kamp (EZ) heeft bij brief van 23 juni het door UCALL-onderzoekers geschreven rapport over vergoeding van mijnbouwschade naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft een rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van de (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland. Dit rapport is geschreven door UCALL-onderzoekers Eddy Bauw (projectleider), Emanuel van Dongen (projectcoordinator), Martijn van Kogelenberg en Michiel van Rede (beide verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht). Het project werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.

Het (rechts-)vergelijkende onderzoek betreft de vigerende algemene en specifieke wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan in Nederland, België en Duitsland met betrekking tot vergoeding van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten, in het bijzonder ten aanzien van schade aan onroerende goederen van particulieren als gevolg van de vroegere steenkolenwinning. In dit onderzoek werd onder meer onderzocht of in België en Duitsland door de overheid en bedrijven al dan niet ruimhartiger wordt omgegaan dan in Nederland met het toekennen van schadevergoedingen in geval van mijnbouwschade.