Actueel

 

18-09-'17

Cedric Ryngaert presenteert op een evenement van ‘The British Institute of International and Comparative Law’

Op 14 september 2017 heeft professor Cedric Ryngaert op een evenement van ‘The British Institute of International and Comparative Law’ een presentatie gehouden. Het evenement had als onderwerp de jurisdictie buiten een territorium in een veranderende wereld. De titel van de presentatie van professor Ryngaert luidde ‘Criminal Accountability for Corporate Human Rights Abuses: Jurisdictional Issues’.

 
 

18-09-'17

Oxford University Press heeft een nieuw boek van Katherine Fortin gepubliceerd

In augustus 2017 is het boek van dr. Katherine Fortin, met een voorwoord van professor Andrew Clapham, ‘De aansprakelijkheid van gewapende groeperingen in de mensenrechtenwetgeving’ gepubliceerd door Oxford University Press. Het boek bespreekt de controversiële vraag of, wanneer en hoe gewapende groeperingen mogelijke verplichtingen hebben onder mensenrechtenwetgeving. Het boek draagt bij aan de discussie door een theoretisch, historisch en vergelijkende analyse aan te wenden, die het internationaal humanitaire recht, het internationaal strafrecht en de internationale mensenrechtenwetgeving omvat. In de woorden van professor Clapham, Dr. Fortin’s “theorieën…. vertegenwoordigen een significante bijdrage aan de kennis op dit gebied en geven ons aanzienlijk meer begrip van hoe we meer aansprakelijkheid kunnen bereiken voor schendingen van mensenrechten door gewapende groeperingen”.

 

 
 

13-06-'17

Renée Kool schrijft preadvies voor NJV

Ucall’er Renée Kool heeft samen met professor Jan Crijns (Universiteit Leiden) een preadvies geschreven voor de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Het thema van dit jaar is ‘Afscheid van de klassieke rechterlijke procedure?’. In hun preadvies gaan Crijns en Kool nader in op de vraag of afscheid moet worden genomen van de klassieke strafrechtelijke procedure. Op de jaarvergadering van 9 juni hebben zij het preadvies nader toegelicht.

 

 
 

13-06-'17

Ucall Conference on Accountability and International Business Operations

Between 18 and 20 May 2017, Ucall organized its second biennial international conference, titled ‘Accountability and International Business Operations: Providing Justice for Corporate Violations of Human Rights, Labor and Environmental Standards’. The conference included presentations by various keynote speakers and panelists, a stakeholders’ roundtable and a PhD masterclass (see the programme).  We look back upon a very successful conference and we would like to thank all participants for their contribution. In this blogpost, some tentative conclusions of the conference are offered.

 
 

06-06-'17

Cedric Ryngaert presenteert paper

Op 2 juni 2017 presenteerde Cedric Ryngaert een paper getiteld “Hands-off Prosecution” – Feasibility of the European Approach”. Hij presenteerde zijn paper op de conferentie over “Prosecuting Companies for Human Rights Violations Abroad?” op de Universiteit van Basel te Zwitserland. Voorts nam Ryngaert op 3 en 4 juni 2017 deel aan een workshop van de Association Internationale de Droit Pénal. Hierbij presenteerde hij het Nederlandse rapport over jurisdictie met betrekking tot bedrijfscriminaliteit. Klik hier voor het programma van de conferentie.