Actueel

 

13-07-'15

Stefan Kulk blogt over wraakporno-zaak op Stanford’s CIS blog

Voor Stanford’s Center for Internet and Society schreef UCALL-onderzoeker Stefan Kulk een kort verslag over de Nederlandse wraakporno-zaak tegen Facebook. Op 25 juni, werd Facebook door de Rechtbank Amsterdam verplicht tot het verstrekken van identificerende gegevens over de uploader van een wraakporno-video op het sociale netwerk.

Klik hier om het blog te lezen.

 
 

08-07-'15

Liesbeth Enneking aangesteld als Titularis van de TPR-Wisselleerstoel 2015-2016 aan de KU Leuven

UCALL-onderzoeker Liesbeth Enneking wordt aangesteld als Titularis van de Wisselleerstoel van het Tijschrift voor Privaatrecht 2015-2016, aan de KU Leuven. Enneking zal bij aanvaarding van de wisselleerstoel een inaugurele rede houden. Als onderdeel van deze Wisselleerstoel zal zij tevens verblijven op de gastuniversiteit en aldaar colleges en andere activiteiten verzorgen. Aan de prestigieuze leerstoel is een bedrag van 7.500 EUR verbonden.

Over Liesbeth Enneking
Liesbeth Enneking is als universitair docent verbonden aan UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law van de Universiteit Utrecht. Zij verricht onderzoek naar zorgplichten van bedrijven in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Vanaf januari 2015 geeft zij voor een periode van twee jaar full-time leiding en invulling aan een viertal projecten op haar onderzoeksterrein in opdracht van de Europese Commissie, het WODC, NWO en verzekeraar AXA.

 
 

06-07-'15

Kinanya Pijl genomineerd voor prijs beste Masterscriptie Universiteit Utrecht

UCALL onderzoekster Kinanya Pijl is genomineerd voor de Studentenprijs ‘Beste Masterscriptie 2014-2015 van de Universiteit Utrecht’. In totaal zijn er 20 voordrachten ingediend door de verschillende faculteiten, waarvan er drie zijn genomineerd. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de opening van het Academisch jaar op maandag 31 augustus 16.00-18.00 uur in de Domkerk.
Lees meer >

Kinanya’s masterscriptie betreft de verantwoordelijkheid van ICANN (de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) waar het gaat om het respecteren van mensenrechten van derden. ICANN is een internationale private organisatie met een belangrijke (semi-)publieke taak: het beheren van de infrastructuur van het internet in het algemeen belang. Deze taak omvat onder meer de exclusieve bevoegdheid om wereldwijd domeinnamen toe te kennen.

De internationale machtspositie die ICANN als private organisatie ontleent aan haar semi-publieke taakstelling doet de vraag rijzen in hoeverre zij met haar activiteiten voldoet aan de verantwoordelijkheden op mensenrechtengebied die voortvloeien uit de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Kinanya’s studie toont aan dat ICANN’s beleid en procedures op een aantal punten in strijd zijn met de fundamentele rechten zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De studie toont ook aan dat er geen verantwoordingsmechanismen zijn die de macht van (de Raad van Bestuur van) ICANN beperken.

In haar scriptie toont Kinanya aan dat er een duidelijke en dringende behoefte is aan de ontwikkeling van effectieve waarborgen om naleving van mensenrechten binnen de ICANN te garanderen en misbruik van macht te voorkomen. Zij komt hiertoe met een aantal aanbevelingen.

Kinanya, die momenteel als onderzoeker werkzaam is voor het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law van de UU schreef haar schriptie onder begeleiding van Dr. Tina van der Linden-Smith. Zij vertrekt in september naar het European University Institute in Florence voor een promotietraject op het gebied van Business & Human Rights.

< Terug

 
 

25-06-'15

Louise Vytopil geïnterviewd door Business Nieuws Radio

Op donderdag 25 juni werd UCALL-onderzoeker Louise Vytopil geinterviewd door Business Nieuws Radio over haar onderzoek naar Contractuele Controle in Handelsketens. Meer informatie vindt u hier.

 
 

25-06-'15

Vrij Nederland publiceert artikel over onderzoek Louise Vytopil

Op woensdag 24 juni verscheen een artikel op de website van het Nederlandse tijdschrift Vrij Nederland, over het onderzoek dat UCALL-onderzoeker Louise Vytopil uitvoerde in het kader van haar proefschrift. Klik hier voor meer informatie.