Actueel

 

25-06-'15

Vrij Nederland publiceert artikel over onderzoek Louise Vytopil

Op woensdag 24 juni verscheen een artikel op de website van het Nederlandse tijdschrift Vrij Nederland, over het onderzoek dat UCALL-onderzoeker Louise Vytopil uitvoerde in het kader van haar proefschrift. Klik hier voor meer informatie.

 
 

24-06-'15

Liesbeth Enneking spreker op Festival De Beschaving

Op zaterdag 26 juni zal Ucall-onderzoeker Liesbeth Enneking optreden als spreker bij het ‘Cirque de Science’ van Festival De Beschaving, dat plaats zal vinden in de Botanische Tuinen op de Utrechtse universiteitscampus De Uithof. In haar presentatie, getiteld ‘Bad Business’, zal zij ingaan op de aansprakelijkheid van bedrijven voor schade aan mens en milieu elders. Zie, voor meer informatie: http://www.debeschaving.nl/programma/bad-business.

 
 

24-06-'15

Ucall Reeks Online

De eerste twee delen in de Ucall Boekenreeks zijn vanaf heden volledig digitaal beschikbaar, met dank aan de uitgever, Boom Juridische uitgevers te Den Haag. Het gaat om de delen “Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken” en “Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter“.

 
 

24-06-'15

RTV Noord-Holland interviewt Elbert de Jong m.b.t. de uitspraak in de Urgenda-zaak

Vanavond zal Elbert de Jong om 18.45 uur geïnterviewd worden door RTV Noord-Holland radio over de uitspraak in de Urgenda-zaak. Klik hier voor de uitspraak.

 
 

24-06-'15

WODC-onderzoek Evaluatie Prejudiciële vragen toegekend aan Ucall-onderzoekers

In samenwerking met het Utrechtse Montaigne Centrum, zullen Ucall-onderzoekers Ivo Giesen, François Kristen, Louise Vytopil, Eelke Sikkema en Elbert de Jong, in opdracht van het WODC, onderzoek verrichten naar de Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. De vraag is hoe deze op het civiele recht gerichte wet tot nog toe functioneert, en of deze zich leent voor uitbreiding richting het strafrecht.