Actueel

 

24-06-'15

RTV Noord-Holland interviewt Elbert de Jong m.b.t. de uitspraak in de Urgenda-zaak

Vanavond zal Elbert de Jong om 18.45 uur geïnterviewd worden door RTV Noord-Holland radio over de uitspraak in de Urgenda-zaak. Klik hier voor de uitspraak.

 
 

24-06-'15

WODC-onderzoek Evaluatie Prejudiciële vragen toegekend aan Ucall-onderzoekers

In samenwerking met het Utrechtse Montaigne Centrum, zullen Ucall-onderzoekers Ivo Giesen, François Kristen, Louise Vytopil, Eelke Sikkema en Elbert de Jong, in opdracht van het WODC, onderzoek verrichten naar de Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. De vraag is hoe deze op het civiele recht gerichte wet tot nog toe functioneert, en of deze zich leent voor uitbreiding richting het strafrecht.

 
 

24-06-'15

Cedric Ryngaert publiceert artikel in Netherlands International Law Review

The Netherlands International Law Review heeft vier artikelen gepubliceerd, die zijn geschreven naar aanleiding van een door Ucall gesponsord symposium (december 2013). Ucall-onderzoeker Cedric Ryngaert is één van de redacteuren van de uitgave. Zijn introductie (geschreven in samenwerking met Jean d’Aspremont, André Nollkaemper en Ilias Plakokefalos), getiteld artikel ‘Sharing Responsibility Between Non-State Actors and States in International Law: Introduction’, is hier te lezen (pp. 49-160).

 

 
 

24-06-'15

WODC-onderzoek Esther Engelhard en Rianka Rijnhout in druk

Op 19 mei jl. hebben Esther Engelhard en Rianka Rijnhout hun WODC-rapport ‘Een regeling voor personenschade door rampen’ opgeleverd. Daarmee is dit onderzoek naar een geschikte wettelijke regeling van een financiële tegemoetkoming voor personenschade bij rampen succesvol afgerond. Dit onderzoek presenteert verschillende modellen voor zo’n regeling en geeft daarbij de voor- en nadelen weer, afgewogen aan de hand van een aantal belangen, zoals rechtszekerheid. Het onderzoeksteam bestond, naast Esther en Rianka, uit Ivo Giesen en Anne Keirse (die respectievelijk als supervisor en intern adviseur optraden) en Evelien de Kezel (in de eerste fase van het onderzoek). Dit rapport zal worden uitgegeven in de Ucall-boekenreeks.

 
 

17-06-'15

WODC-onderzoek toegekend aan Renée Kool, François Kristen en Jessy Emaus

Ucall-onderzoekers Renée Kool, François Kristen en Jessy Emaus zullen in opdracht van het WODC onderzoek verrichten naar de problematiek rond de civiele voeging in het strafproces.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.