Actueel

 

06-07-'15

Kinanya Pijl genomineerd voor prijs beste Masterscriptie Universiteit Utrecht

UCALL onderzoekster Kinanya Pijl is genomineerd voor de Studentenprijs ‘Beste Masterscriptie 2014-2015 van de Universiteit Utrecht’. In totaal zijn er 20 voordrachten ingediend door de verschillende faculteiten, waarvan er drie zijn genomineerd. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de opening van het Academisch jaar op maandag 31 augustus 16.00-18.00 uur in de Domkerk.
Lees meer >

Kinanya’s masterscriptie betreft de verantwoordelijkheid van ICANN (de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) waar het gaat om het respecteren van mensenrechten van derden. ICANN is een internationale private organisatie met een belangrijke (semi-)publieke taak: het beheren van de infrastructuur van het internet in het algemeen belang. Deze taak omvat onder meer de exclusieve bevoegdheid om wereldwijd domeinnamen toe te kennen.

De internationale machtspositie die ICANN als private organisatie ontleent aan haar semi-publieke taakstelling doet de vraag rijzen in hoeverre zij met haar activiteiten voldoet aan de verantwoordelijkheden op mensenrechtengebied die voortvloeien uit de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Kinanya’s studie toont aan dat ICANN’s beleid en procedures op een aantal punten in strijd zijn met de fundamentele rechten zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De studie toont ook aan dat er geen verantwoordingsmechanismen zijn die de macht van (de Raad van Bestuur van) ICANN beperken.

In haar scriptie toont Kinanya aan dat er een duidelijke en dringende behoefte is aan de ontwikkeling van effectieve waarborgen om naleving van mensenrechten binnen de ICANN te garanderen en misbruik van macht te voorkomen. Zij komt hiertoe met een aantal aanbevelingen.

Kinanya, die momenteel als onderzoeker werkzaam is voor het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law van de UU schreef haar schriptie onder begeleiding van Dr. Tina van der Linden-Smith. Zij vertrekt in september naar het European University Institute in Florence voor een promotietraject op het gebied van Business & Human Rights.

< Terug

 
 

25-06-'15

Louise Vytopil geïnterviewd door Business Nieuws Radio

Op donderdag 25 juni werd UCALL-onderzoeker Louise Vytopil geinterviewd door Business Nieuws Radio over haar onderzoek naar Contractuele Controle in Handelsketens. Meer informatie vindt u hier.

 
 

25-06-'15

Vrij Nederland publiceert artikel over onderzoek Louise Vytopil

Op woensdag 24 juni verscheen een artikel op de website van het Nederlandse tijdschrift Vrij Nederland, over het onderzoek dat UCALL-onderzoeker Louise Vytopil uitvoerde in het kader van haar proefschrift. Klik hier voor meer informatie.

 
 

24-06-'15

Liesbeth Enneking spreker op Festival De Beschaving

Op zaterdag 26 juni zal Ucall-onderzoeker Liesbeth Enneking optreden als spreker bij het ‘Cirque de Science’ van Festival De Beschaving, dat plaats zal vinden in de Botanische Tuinen op de Utrechtse universiteitscampus De Uithof. In haar presentatie, getiteld ‘Bad Business’, zal zij ingaan op de aansprakelijkheid van bedrijven voor schade aan mens en milieu elders. Zie, voor meer informatie: http://www.debeschaving.nl/programma/bad-business.

 
 

24-06-'15

Ucall Reeks Online

De eerste twee delen in de Ucall Boekenreeks zijn vanaf heden volledig digitaal beschikbaar, met dank aan de uitgever, Boom Juridische uitgevers te Den Haag. Het gaat om de delen “Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken” en “Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter“.