Actueel

 

22-11-'17

Workshop op het Houthoff Litigation Event door Ivo

Op vrijdag 17 november heeft Ivo Giesen een workshop gegeven op het Houthoff Litigation Event in Soesterberg. De workshop betrof de invloed van psychologie op rechterlijke uitspraken. hij focuste op de conformatie van een vooroordeel en de invloed daarvan in de juridische praktijk.

 
 

01-11-'17

Stefan Kulk op NPO Radio 1 over het ‘vergeetrecht’

Stefan Kulk was te gast in het programma Radio EenVandaag om te praten over het vergeetrecht – ook wel het ‘right to be forgotten’. Onderwerp van gesprek was de inmiddels bekeerde rapper Abdel. Hij stapte naar de rechter om oude videos van YouTube af te laten laten.

Het fragment is hier te beluisteren:

https://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/431469-bekeerde-rapper-wil-van-youtube-af

 
 

12-10-'17

Meldt u nu aan voor een congres georganiseerd door Renforce en Ucall

Op 23 november organiseren onderzoekers van het Utrechtse Centrum voor Regulering en Handhaving in Europa (Renforce) en Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall) een (Engelstalig) congres met als titel ‘Confiscation of criminal assets in the European Union’. Experts op het gebied van grensoverschrijdende zaken aangaande misdaadgeld zullen hun ervaringen delen.
Deelname is gratis, maar aanmelding is wel vereist. Dat kan hier.
Klik hier voor meer informatie.
 
 

27-09-'17

Berthy van den Broek gaf op 19 september 2017 een lezing bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) in Den Haag.

Zij sprak over actuele ontwikkelingen op het gebied van de planschade en nadeelcompensatie. Aan de orde kwamen de ontwikkelingen op het gebied van het normaal maatschappelijk risico, de consultatieversie van een wetsvoorstel voor een nadeelcompensatieregeling in de Omgevingswet en de verhouding met de beoogde Awb-regeling. De powerpointpresentatie vindt u hier.

stab 19 september 2017

 
 

20-09-'17

François Kristen en Eelke Sikkema hebben de resultaten van een Ucall onderzoek aangaande de modernisering van het Wetboek van Strafvordering gepubliceerd

Ucall’ers François Kristen en Eelke Sikkema hebben op 14 september een presentatie gegeven op het congres aangaande de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Zij presenteerden daar de resultaten van het onderzoek dat zij, samen met andere Ucall’ers, hebben uitgevoerd in opdracht van het WODC. In dat onderzoek werd de procedure tot het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken geëvalueerd en werd de wenselijkheid onderzocht van de invoering van een dergelijke procedure in het strafrecht. Bij de bijeenkomst werd duidelijk dat de voorstellen van de onderzoekers grotendeels zijn overgenomen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de wetgevingsoperatie ter modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt voorzien in de invoering van de mogelijkheid van het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.