Actueel

 

20-09-'17

François Kristen en Eelke Sikkema hebben de resultaten van een Ucall onderzoek aangaande de modernisering van het Wetboek van Strafvordering gepubliceerd

Ucall’ers François Kristen en Eelke Sikkema hebben op 14 september een presentatie gegeven op het congres aangaande de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Zij presenteerden daar de resultaten van het onderzoek dat zij, samen met andere Ucall’ers, hebben uitgevoerd in opdracht van het WODC. In dat onderzoek werd de procedure tot het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken geëvalueerd en werd de wenselijkheid onderzocht van de invoering van een dergelijke procedure in het strafrecht. Bij de bijeenkomst werd duidelijk dat de voorstellen van de onderzoekers grotendeels zijn overgenomen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de wetgevingsoperatie ter modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt voorzien in de invoering van de mogelijkheid van het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

 
 

18-09-'17

Meldt u nu aan voor deze masterclasses

Masterclass Overheidsaansprakelijkheid, 16 en 23 november 2017
Deze interactieve masterclass biedt overzicht van wetgeving en jurisprudentie, dat nodig is voor de afhandeling van vraagstukken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid. De masterclass is speciaal ontwikkeld voor juridische professionals en advocaten die in korte tijd hun kennis van aansprakelijkheid willen actualiseren.

Masterclass Samenwerking tussen lokale en regionale overheden, start: 25 januari 2018
Masterclass Gunningsmethodieken, 5 en 6 februari 2018
Specialisatieopleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk, start: 5 maart 2018

Meer info en inschrijven? www.uu.nl/rebo/executive

 
 

18-09-'17

Cedric Ryngaert presenteert op een evenement van ‘The British Institute of International and Comparative Law’

Op 14 september 2017 heeft professor Cedric Ryngaert op een evenement van ‘The British Institute of International and Comparative Law’ een presentatie gehouden. Het evenement had als onderwerp de jurisdictie buiten een territorium in een veranderende wereld. De titel van de presentatie van professor Ryngaert luidde ‘Criminal Accountability for Corporate Human Rights Abuses: Jurisdictional Issues’.

 
 

18-09-'17

Oxford University Press heeft een nieuw boek van Katherine Fortin gepubliceerd

In augustus 2017 is het boek van dr. Katherine Fortin, met een voorwoord van professor Andrew Clapham, ‘De aansprakelijkheid van gewapende groeperingen in de mensenrechtenwetgeving’ gepubliceerd door Oxford University Press. Het boek bespreekt de controversiële vraag of, wanneer en hoe gewapende groeperingen mogelijke verplichtingen hebben onder mensenrechtenwetgeving. Het boek draagt bij aan de discussie door een theoretisch, historisch en vergelijkende analyse aan te wenden, die het internationaal humanitaire recht, het internationaal strafrecht en de internationale mensenrechtenwetgeving omvat. In de woorden van professor Clapham, Dr. Fortin’s “theorieën…. vertegenwoordigen een significante bijdrage aan de kennis op dit gebied en geven ons aanzienlijk meer begrip van hoe we meer aansprakelijkheid kunnen bereiken voor schendingen van mensenrechten door gewapende groeperingen”.

 

 
 

13-06-'17

Renée Kool schrijft preadvies voor NJV

Ucall’er Renée Kool heeft samen met professor Jan Crijns (Universiteit Leiden) een preadvies geschreven voor de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Het thema van dit jaar is ‘Afscheid van de klassieke rechterlijke procedure?’. In hun preadvies gaan Crijns en Kool nader in op de vraag of afscheid moet worden genomen van de klassieke strafrechtelijke procedure. Op de jaarvergadering van 9 juni hebben zij het preadvies nader toegelicht.