Actueel

 

19-06-'14

Renee Kool Blogt over de Schadevergoedingsstraf

Het aantal vorderingen benadeelde partij dat wordt voorgelegd aan de strafrechter neemt toe en zal, is de verwachting, de komende jaren verder toenemen. Candido en Lindenbergh stellen in hun recente artikel in NTBR (‘Strafrechter en smartengeld’, NTBR 2014, 21) zelfs dat de strafrechter inmiddels een veelvoud aan vorderingen afdoet ten opzichte van zijn civiele collega. De civiele route blijkt namelijk niet erg geliefd (Van Wingerden 2007; Schrama & Geurts 2012; Van Dongen, Hebly & Lindenbergh 2013). Een substantieel deel van de vorderingen die worden afgedaan door de strafrechter betreft (ook) smartengeld;  over 2001 betrof het 17.200 vorderingen benadeelde partij, waarvan naar schatting 7000 (ook) betrekking hadden op immateriële schade (Schrama & Geurts 2012).

Voor de volledige blog van Renee Kool, zie de UCALL blog-site.

 
 

04-06-'14

Wouter de Zanger blogt over eigen bijdragen voor veroordeelden en het sanctiestelsel

De bezuinigingen slaan om zich heen in het juridische werkveld. De griffierechten zijn verhoogd en op de rechtsbijstand wordt gekort. Daarnaast wil het kabinet misdadigers verplichten om bij te dragen aan de kosten voor hun strafproces, de zorg voor slachtoffers en het verblijf in een justitiële inrichting of het gebruik van een enkelband. Daartoe hebben minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) twee conceptwetsvoorstellen opgesteld die dergelijke eigen bijdragen in het leven roepen: een voorstel aangaande de kosten voor detentie en een voorstel aangaande kosten voor strafvordering en slachtofferzorg.

Zie voor het volledige bericht de UCALL blog-site.

 
 

23-05-'14

Eddy Bauw hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht en Rechtspleging Universiteit Utrecht

Met ingang van 1 mei 2014 is Eddy Bauw benoemd  tot hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht en Rechtspleging bij UCALL en het Montaigne Centrum. Hij zal deze functie bekleden naast zijn werkzaamheden voor de Raad van de Rechtspraak (als hoofd van de afdeling Juridische Kwaliteit, Wetgevingsadvisering en Internationale Samenwerking en plv. directeur van de directie Strategie en Ontwikkeling). Bauw is verder o.m. raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden en het gerechtshof Den Haag, lid van het bestuur van het European Commercial Judges Forum en van de Commissie Overheidsmediation van het Nederlands Mediation Instituut. Tot 1 mei was Bauw als hoogleraar Rechtspleging verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Eddy Bauw heeft een groot aantal (internationale) publicaties op zijn naam staan op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, rechtspraak en rechtspleging, en milieurecht. De leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Rechtspleging is ingesteld bij UCALL en het  Montaigne Centrum. Het onderzoek van Bauw zal zich concentreren op het terrein van het Nederlands aansprakelijkheidsrecht en de rechtspleging.

 
 

22-05-'14

Stefan Kulk voor onderzoeksstage naar Berkman Center for Internet and Society van Harvard University

UCALL-onderzoeker Stefan Kulk (promovendus) gaat voor een onderzoekstage van drie maanden naar het Berkman Center for Internet and Society van Harvard University. Gedurende de stage zal hij deelnemen aan een groot multidisciplinair onderzoek naar de regels omtrent de aansprakelijkheid van internetdienstverleners, in het bijzonder naar de vraag hoe deze regels uitwerken op economische groei en culturele ontwikkeling.

 
 

15-05-'14

Ingrid Koning geinterviewd door BNR Nieuwsradio

BNR Nieuwsradio interviewde UCALL-onderzoeker Ingrid Koning over luchtvaartmaatschappij Transavia, die zich in het kader van compensatieplicht onder de passagiersverordeningen beroept op verborgen fabricage-fouten in hun vliegtuigen.

Beluister het interview hier.