Actueel

 

28-08-'14

Ivo Giesen Hoofdredacteur NTBR

Per 1 september a.s. treedt UCALL onderzoeker Ivo Giesen aan als nieuwe hoofdredacteur van het Nederland Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), het leidende (blind peer reviewed) tijdschrift voor Nederlands en Europees vermogensrecht in brede zin. Hij volgt Prof.mr. S.E. Bartels (RU) op. In het najaar zal bovendien Laura van Kessel, AIO bij UCALL, aantreden als nieuwe redactiesecretaris. 

 
 

05-07-'14

WODC Onderzoek naar Personenschade bij Rampen

UCALL-onderzoekers Esther Engelhard (projectleider), Rianka Rijnhout, Evelien de Kezel, Ivo Giesen en Anne Keirse verrichten in opdracht van het WODC (het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie) onderzoek naar schadewaarderingsmethodieken en kringen van gerechtigden tot vergoeding van personenschade bij rampen. Het onderzoeksproject zal onder meer bestaan uit literatuurstudie, casestudies en externe rechtsvergelijking.

 
 

03-07-'14

Anne Keirse Blogt over het Juridisch Platform van Online Shoppen

De nieuwe Europese regels die de Richtlijn Consumentenrechten brengt zijn per 13 juni 2014 in het Nederlandse contractenrecht van kracht geworden. Dit leidt tot strengere regels voor overeenkomsten gesloten op afstand. Zo zijn de precontractuele informatieplichten substantieel uitgebreid, is de termijn waarbinnen de consument een overeenkomst op afstand mag herroepen verlengd van 7 tot 14 dagen en moet het online bestelproces zo worden ingericht dat een consument een aanbod pas kan aanvaarden nadat hem of haar duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Verder is voor een betalingsverplichting voor aanvullende diensten de uitdrukkelijke instemming van de consument vereist en mag het gebruik van een bepaald betaalmiddel of telefonisch contact niet meer kosten dan een basisvergoeding.

Zie de UCALL blog-site voor de volledige blog van Anne Keirse.

 
 

19-06-'14

Renee Kool Blogt over de Schadevergoedingsstraf

Het aantal vorderingen benadeelde partij dat wordt voorgelegd aan de strafrechter neemt toe en zal, is de verwachting, de komende jaren verder toenemen. Candido en Lindenbergh stellen in hun recente artikel in NTBR (‘Strafrechter en smartengeld’, NTBR 2014, 21) zelfs dat de strafrechter inmiddels een veelvoud aan vorderingen afdoet ten opzichte van zijn civiele collega. De civiele route blijkt namelijk niet erg geliefd (Van Wingerden 2007; Schrama & Geurts 2012; Van Dongen, Hebly & Lindenbergh 2013). Een substantieel deel van de vorderingen die worden afgedaan door de strafrechter betreft (ook) smartengeld;  over 2001 betrof het 17.200 vorderingen benadeelde partij, waarvan naar schatting 7000 (ook) betrekking hadden op immateriële schade (Schrama & Geurts 2012).

Voor de volledige blog van Renee Kool, zie de UCALL blog-site.

 
 

04-06-'14

Wouter de Zanger blogt over eigen bijdragen voor veroordeelden en het sanctiestelsel

De bezuinigingen slaan om zich heen in het juridische werkveld. De griffierechten zijn verhoogd en op de rechtsbijstand wordt gekort. Daarnaast wil het kabinet misdadigers verplichten om bij te dragen aan de kosten voor hun strafproces, de zorg voor slachtoffers en het verblijf in een justitiële inrichting of het gebruik van een enkelband. Daartoe hebben minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) twee conceptwetsvoorstellen opgesteld die dergelijke eigen bijdragen in het leven roepen: een voorstel aangaande de kosten voor detentie en een voorstel aangaande kosten voor strafvordering en slachtofferzorg.

Zie voor het volledige bericht de UCALL blog-site.