Actueel

 

20-02-'14

UCALL programmaleiders Ivo Giesen en Francois Kristen gevraagd als sprekers voor de themadag ‘Schade en herstel in milieu- en gezondheidszaken’

Op vrijdag 11 april 2014 organiseert het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid in samenwerking met SSR de themadag ‘Schade en herstel in milieu- en gezondheidszaken’.  UCALL programmaleiders François Kristen en Ivo Giesen zijn voor deze jaarlijkse themadag gevraagd als sprekers. Ze zullen onder het thema Schade en Herstel de grenzen van het aansprakelijkheidsrecht aftasten. De vraag die in hun bijdrage centraal staat is: Wie kan er via welke juridische route aansprakelijk worden gesteld?

 
 

06-02-'14

UCALL-onderzoekers Excellent

De privaatrechtelijke UCALL-onderzoekers participeren in de Ius Commune Onderzoeksschool. In 2013 is die Ius Commune Research School door een commissie van peers o.l.v. Prof. M. Wissink gereviewd. Het onderdeel ‘Aansprakelijkheid & Verzekering’, dat toen nog onder leiding stond van Ivo Giesen en Willem van Boom (EUR), kwam daarbij op een gedeelde eerste plaats als beste van alle onderzoeksprogramma’s uit de bus, met een totaal score van 4.8 op een schaal van 5. Het subonderdeel ‘kwaliteit van de onderzoeksgroep’ kreeg de maximale score van 5. Gezien het belang van Ius Commune voor UCALL en de nauwe banden tussen beide groepen, is dit zeer verheugend nieuws.

 
 

23-01-'14

Colloquium 50 jaar TPR

Op 13 en 14 maart zal in Gent het colloquium 50 jaar TPR (Tijdschrift voor Privaatrecht) plaastvinden, gewijd aan “De toekomst van het pirvaatrecht in een pluriforme rechtsorde”. Ingrid Koning zal hieraan, samen met Patrick Wautelet, een bijdrage leveren door te rapporteren over het onderwerp ‘internationaal privaatrechtelijke verdragen’.

 
 

16-01-'14

Een nieuw volume geredigeerd door Cedric Ryngaert: ‘Human Security and International Law: The Challenge of Non-State Actors’

Human Security and International Law: the Challenge of Non-State Actors‘, geredigeerd door Cedric Ryngaert samen met Math Noortmann (Oxford Brookes), is net verschenen bij Intersentia (Antwerpen). Dit volume bestudeert de rekenschapsplichtigheid van georganiseerde niet-statelijke entiteiten, zoals gewapende groepen en multinationale ondernemingen, voor hun impact op menselijke veiligheid.

Hierbij de Engelse samenvatting: ‘In 1994, the United Nations Development Programme (UNDP) coined the term ‘human security’ in the seminal UNDP Human Development Report. This report approached ‘security’ for the first time from a holistic perspective: security would no longer be viewed from a purely military perspective, but rather it would encapsulate economic, food, health, environmental, personal, community and political security. Although the concept of human security accords a higher status to individual than to governmental interests, human security discourses have continually emphasised the central role of States as providers of human security. This volume challenges this paradigm, and highlights the part played by non-state actors in both threatening human security and also in rescuing or providing relief to those whose human security is endangered. It does so from a legal perspective, (international) law being one of the instruments used to realise human security as well as being a material source or guiding principle for the formation of human security-enhancing policies. In particular, the volume critically discusses how various non-state actors, such as armed opposition groups, multinational corporations, private military / security companies, non-governmental organisations, and national human rights institutions, participate in the construction of such policies, and how they are held legally accountable for their adverse impact on human security.’

 
 

11-12-'13

Utrecht Network Young Researchers Grant voor UCALL Onderzoeker Laura van Kessel

UCALL-onderzoeker Laura van Kessel heeft een Utrecht Network Young Researchers Grant gekregen. Dit biedt haar gelegenheid om gedurende drie maanden onderzoek te verrichten aan de Universiteit van Straatsburg in het kader van haar promotieonderzoek naar de vraag wat in het licht van het EVRM de meest adequate manier is om mensenrechtenschendingen door de burgerlijke rechter te laten redresseren.