Actueel

 

11-12-'13

Utrecht Network Young Researchers Grant voor UCALL Onderzoeker Laura van Kessel

UCALL-onderzoeker Laura van Kessel heeft een Utrecht Network Young Researchers Grant gekregen. Dit biedt haar gelegenheid om gedurende drie maanden onderzoek te verrichten aan de Universiteit van Straatsburg in het kader van haar promotieonderzoek naar de vraag wat in het licht van het EVRM de meest adequate manier is om mensenrechtenschendingen door de burgerlijke rechter te laten redresseren.

 
 

27-11-'13

EU-subsidie voor project ‘Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union’

UCALL-onderzoeker Liesbeth Enneking heeft in samenwerking met een internationaal consortium van juridische wetenschappers een EU-subsidie van 0,6 miljoen euro binnengehaald voor een onderzoeksproject rond de uitdagingen die slachtoffers van mensenrechtenschendingen door in de EU gevestigde multinationals kunnen ondervinden bij het verkrijgen van herstel.

 
 

25-11-'13

Seminar Rechtsfilosofie, aansprakelijkheid en bestraffing

Op maandag 2 december 2013 organiseert UCALL een tweetal rechtsfilosofische seminars over aansprakelijkheid naar aanleiding van een strafbaar feit en de wijze waarop deze aansprakelijkheidstelling procedureel vorm zou kunnen krijgen. Aanleiding is bezoek van prof. Anthony Duff, vooraanstaand rechtsfilosoof en expert op het gebied van strafrecht en filosofie verbonden aan de University of Stirling (Schotland), respectievelijk de University of Minnesota (VS). U vindt het programma hier: Program_Seminar Duff_2013 (def)
Lees meer >

Onderwerp van de seminars is het zogenoemde civil recourse model, geïntroduceerd door Benjamin Zypursky, John Goldberg en Andrew Gold. Dit model komt – kort gezegd – neer op het zoeken naar een derde weg tussen het civielrechtelijk geding naar aanleiding van een onrechtmatige daad en het strafproces.

Er worden in totaal twee seminars georganiseerd, verdeeld over de ochtend en de middag. Het ochtendseminar focust op de conceptualisering van de aansprakelijkheidsvraag; het middagseminar op de procedurele vertaling daarvan. Beide seminars zullen plaatsvinden in de Kannunikenzaal van de Universiteit Utrecht (boven de Faculty, Achter de Dom) en zijn toegankelijk voor UU-medewerkers van de faculteit REBO en voor UU-studenten. Ook zullen enkele externe gasten worden uitgenodigd.

Aanmelding verloopt via WPI-congres@uu.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met dr. Renée Kool (r.s.b.kool@uu.nl) en voor praktische zaken betreffende de aanmelding met Carin Schnitger (c.schnitger@uu.nl). Deelnemers krijgen op voorhand de (vindplaats van de) papers van professor Duff per mail toegezonden waarop diens presentatie is gebaseerd, mogelijk aangevuld met een korte literatuurlijst.

< Terug

 
 

18-11-'13

De betekenis van de onschuldpresumptie binnen het straf- en het strafprocesrecht

UCALL-onderzoeker Ferry de Jong verzorgt samen met Leonie van Lent een presentatie over de betekenis van de onschuldpresumptie binnen het straf- en strafprocesrecht tijdens een tweedaags congres over de onschuldpresumptie, georganiseerd door het Netherlands Journal of Legal Philosophy. Het congres zal plaatsvinden op vrijdag en zaterdag 29 en 30 november 2013 aan de VU te Amsterdam. Voor meer informatie zie: http://www.verenigingrechtsfilosofie.nl/njlp-congress/?lang=en.

 
 

11-11-'13

Seminar Shared responsibility and organised non-state actors

Op vrijdag 13 december 2013 organiseert UCALL, in samenwerking met de UvA en de KU Leuven, een seminar over gedeelde verantwoordelijkheid en georganiseerde non-statelijke actoren. In dit seminar wordt aan de orde gesteld het probleem dat hoewel georganiseerde niet-statelijke actoren tezamen met staten, internationale organisaties en/of andere georganiseerde niet-statelijke actoren schade kunnen aanrichten, het internationale recht geen duidelijk concept kent van gedeelde verantwoordelijkheid in dit opzicht.
Lees meer >