Actueel

 

23-01-'14

Colloquium 50 jaar TPR

Op 13 en 14 maart zal in Gent het colloquium 50 jaar TPR (Tijdschrift voor Privaatrecht) plaastvinden, gewijd aan “De toekomst van het pirvaatrecht in een pluriforme rechtsorde”. Ingrid Koning zal hieraan, samen met Patrick Wautelet, een bijdrage leveren door te rapporteren over het onderwerp ‘internationaal privaatrechtelijke verdragen’.

 
 

16-01-'14

Een nieuw volume geredigeerd door Cedric Ryngaert: ‘Human Security and International Law: The Challenge of Non-State Actors’

Human Security and International Law: the Challenge of Non-State Actors‘, geredigeerd door Cedric Ryngaert samen met Math Noortmann (Oxford Brookes), is net verschenen bij Intersentia (Antwerpen). Dit volume bestudeert de rekenschapsplichtigheid van georganiseerde niet-statelijke entiteiten, zoals gewapende groepen en multinationale ondernemingen, voor hun impact op menselijke veiligheid.

Hierbij de Engelse samenvatting: ‘In 1994, the United Nations Development Programme (UNDP) coined the term ‘human security’ in the seminal UNDP Human Development Report. This report approached ‘security’ for the first time from a holistic perspective: security would no longer be viewed from a purely military perspective, but rather it would encapsulate economic, food, health, environmental, personal, community and political security. Although the concept of human security accords a higher status to individual than to governmental interests, human security discourses have continually emphasised the central role of States as providers of human security. This volume challenges this paradigm, and highlights the part played by non-state actors in both threatening human security and also in rescuing or providing relief to those whose human security is endangered. It does so from a legal perspective, (international) law being one of the instruments used to realise human security as well as being a material source or guiding principle for the formation of human security-enhancing policies. In particular, the volume critically discusses how various non-state actors, such as armed opposition groups, multinational corporations, private military / security companies, non-governmental organisations, and national human rights institutions, participate in the construction of such policies, and how they are held legally accountable for their adverse impact on human security.’

 
 

11-12-'13

Utrecht Network Young Researchers Grant voor UCALL Onderzoeker Laura van Kessel

UCALL-onderzoeker Laura van Kessel heeft een Utrecht Network Young Researchers Grant gekregen. Dit biedt haar gelegenheid om gedurende drie maanden onderzoek te verrichten aan de Universiteit van Straatsburg in het kader van haar promotieonderzoek naar de vraag wat in het licht van het EVRM de meest adequate manier is om mensenrechtenschendingen door de burgerlijke rechter te laten redresseren.

 
 

27-11-'13

EU-subsidie voor project ‘Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union’

UCALL-onderzoeker Liesbeth Enneking heeft in samenwerking met een internationaal consortium van juridische wetenschappers een EU-subsidie van 0,6 miljoen euro binnengehaald voor een onderzoeksproject rond de uitdagingen die slachtoffers van mensenrechtenschendingen door in de EU gevestigde multinationals kunnen ondervinden bij het verkrijgen van herstel.

 
 

25-11-'13

Seminar Rechtsfilosofie, aansprakelijkheid en bestraffing

Op maandag 2 december 2013 organiseert UCALL een tweetal rechtsfilosofische seminars over aansprakelijkheid naar aanleiding van een strafbaar feit en de wijze waarop deze aansprakelijkheidstelling procedureel vorm zou kunnen krijgen. Aanleiding is bezoek van prof. Anthony Duff, vooraanstaand rechtsfilosoof en expert op het gebied van strafrecht en filosofie verbonden aan de University of Stirling (Schotland), respectievelijk de University of Minnesota (VS). U vindt het programma hier: Program_Seminar Duff_2013 (def)
Lees meer >

Onderwerp van de seminars is het zogenoemde civil recourse model, geïntroduceerd door Benjamin Zypursky, John Goldberg en Andrew Gold. Dit model komt – kort gezegd – neer op het zoeken naar een derde weg tussen het civielrechtelijk geding naar aanleiding van een onrechtmatige daad en het strafproces.

Er worden in totaal twee seminars georganiseerd, verdeeld over de ochtend en de middag. Het ochtendseminar focust op de conceptualisering van de aansprakelijkheidsvraag; het middagseminar op de procedurele vertaling daarvan. Beide seminars zullen plaatsvinden in de Kannunikenzaal van de Universiteit Utrecht (boven de Faculty, Achter de Dom) en zijn toegankelijk voor UU-medewerkers van de faculteit REBO en voor UU-studenten. Ook zullen enkele externe gasten worden uitgenodigd.

Aanmelding verloopt via WPI-congres@uu.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met dr. Renée Kool (r.s.b.kool@uu.nl) en voor praktische zaken betreffende de aanmelding met Carin Schnitger (c.schnitger@uu.nl). Deelnemers krijgen op voorhand de (vindplaats van de) papers van professor Duff per mail toegezonden waarop diens presentatie is gebaseerd, mogelijk aangevuld met een korte literatuurlijst.

< Terug