Actueel

 

18-11-'13

De betekenis van de onschuldpresumptie binnen het straf- en het strafprocesrecht

UCALL-onderzoeker Ferry de Jong verzorgt samen met Leonie van Lent een presentatie over de betekenis van de onschuldpresumptie binnen het straf- en strafprocesrecht tijdens een tweedaags congres over de onschuldpresumptie, georganiseerd door het Netherlands Journal of Legal Philosophy. Het congres zal plaatsvinden op vrijdag en zaterdag 29 en 30 november 2013 aan de VU te Amsterdam. Voor meer informatie zie: http://www.verenigingrechtsfilosofie.nl/njlp-congress/?lang=en.

 
 

11-11-'13

Seminar Shared responsibility and organised non-state actors

Op vrijdag 13 december 2013 organiseert UCALL, in samenwerking met de UvA en de KU Leuven, een seminar over gedeelde verantwoordelijkheid en georganiseerde non-statelijke actoren. In dit seminar wordt aan de orde gesteld het probleem dat hoewel georganiseerde niet-statelijke actoren tezamen met staten, internationale organisaties en/of andere georganiseerde niet-statelijke actoren schade kunnen aanrichten, het internationale recht geen duidelijk concept kent van gedeelde verantwoordelijkheid in dit opzicht.
Lees meer >

 
 

08-11-'13

18e Ius Commune Congres

Op donderdag 28 en vrijdag 29 november 2013 zal het 18e Ius Commune Congres plaatsvinden in Maastricht. Het congres wordt georganiseerd door de Ius Commune Onderzoekschool, een samenwerkingsverband van de juridische faculteiten van de Universiteit Maastricht, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Verschillende UCALL-onderzoekers zullen deelnemen aan en referaten verzorgen voor het congres. Deelname aan het congres is in beginsel voorbehouden aan leden van de Ius Commune Onderzoekschool. 
Lees meer >

Voor meer informatie zie www.iuscommune.eu.

< Terug

 
 

04-11-'13

Hoe democratisch is de participatiesamenleving?

UCALL-onderzoekers Ivo Giesen, Evelien de Kezel en Liesbeth Enneking leiden een door de KNAW gefinancierd multidisciplinair onderzoeksproject over ‘Burgerschap 3.0‘. Daarin wordt, in samenwerking met wetenschappers uit verschillende wetenschapsdisciplines, gezocht naar een meer geïntegreerde visie op de rol van de actieve burger in een maatschappij waarin de overheid steeds meer de verantwoordelijkheid voor de behartiging van wat voorheen als publieke belangen gezien werden, bij de burger (terug)legt.
Lees meer >

In het kader van dit project schreef Prof. Ivo Giesen een opiniestuk over de vraag hoe democratisch de zgn. ‘participatiesamenleving’ waarin we volgens het kabinet Rutte (zouden moeten) leven nou eigenlijk is: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/11/01/hoe-democratisch-is-de-participatiesamenleving/.

< Terug

 
 

28-10-'13

Alumnicongres Universiteit Utrecht

Op vrijdag 22 november zullen verschillende UCALL-onderzoekers optreden als spreker op een congres voor alumni van het Departement Rechtsgeleerdheid georganiseerd door het Alumninetwerk Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht: François Kristen zal spreken over witwassen, Rob Widdershoven bespreekt de redelijke termijn in het bestuursrecht en Sybe de Vries behandelt de eventuele toetreding van de EU tot het EVRM.
Lees meer >