Actueel

 

12-10-'17

Meldt u nu aan voor een congres georganiseerd door Renforce en Ucall

Op 23 november organiseren onderzoekers van het Utrechtse Centrum voor Regulering en Handhaving in Europa (Renforce) en Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall) een (Engelstalig) congres met als titel ‘Confiscation of criminal assets in the European Union’. Experts op het gebied van grensoverschrijdende zaken aangaande misdaadgeld zullen hun ervaringen delen.
Deelname is gratis, maar aanmelding is wel vereist. Dat kan hier.
Klik hier voor meer informatie.
 
 

27-09-'17

Berthy van den Broek gaf op 19 september 2017 een lezing bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) in Den Haag.

Zij sprak over actuele ontwikkelingen op het gebied van de planschade en nadeelcompensatie. Aan de orde kwamen de ontwikkelingen op het gebied van het normaal maatschappelijk risico, de consultatieversie van een wetsvoorstel voor een nadeelcompensatieregeling in de Omgevingswet en de verhouding met de beoogde Awb-regeling. De powerpointpresentatie vindt u hier.

stab 19 september 2017

 
 

20-09-'17

François Kristen en Eelke Sikkema hebben de resultaten van een Ucall onderzoek aangaande de modernisering van het Wetboek van Strafvordering gepubliceerd

Ucall’ers François Kristen en Eelke Sikkema hebben op 14 september een presentatie gegeven op het congres aangaande de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Zij presenteerden daar de resultaten van het onderzoek dat zij, samen met andere Ucall’ers, hebben uitgevoerd in opdracht van het WODC. In dat onderzoek werd de procedure tot het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken geëvalueerd en werd de wenselijkheid onderzocht van de invoering van een dergelijke procedure in het strafrecht. Bij de bijeenkomst werd duidelijk dat de voorstellen van de onderzoekers grotendeels zijn overgenomen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de wetgevingsoperatie ter modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt voorzien in de invoering van de mogelijkheid van het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

 
 

18-09-'17

Meldt u nu aan voor deze masterclasses

Masterclass Overheidsaansprakelijkheid, 16 en 23 november 2017
Deze interactieve masterclass biedt overzicht van wetgeving en jurisprudentie, dat nodig is voor de afhandeling van vraagstukken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid. De masterclass is speciaal ontwikkeld voor juridische professionals en advocaten die in korte tijd hun kennis van aansprakelijkheid willen actualiseren.

Masterclass Samenwerking tussen lokale en regionale overheden, start: 25 januari 2018
Masterclass Gunningsmethodieken, 5 en 6 februari 2018
Specialisatieopleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk, start: 5 maart 2018

Meer info en inschrijven? www.uu.nl/rebo/executive

 
 

18-09-'17

Cedric Ryngaert presenteert op een evenement van ‘The British Institute of International and Comparative Law’

Op 14 september 2017 heeft professor Cedric Ryngaert op een evenement van ‘The British Institute of International and Comparative Law’ een presentatie gehouden. Het evenement had als onderwerp de jurisdictie buiten een territorium in een veranderende wereld. De titel van de presentatie van professor Ryngaert luidde ‘Criminal Accountability for Corporate Human Rights Abuses: Jurisdictional Issues’.