Ucall Boekenreeks

Jaar   Titel   Auteur(s)   Bron  
2017 Law in the Risk Society U. de Vries & J. Fanning BJU: Den Haag 2017, 258 pp. (Deel 10 in de Ucall Reeks)
2016 Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland E. Bauw, E.G.D. van Dongen, M. van Kogelenberg, M.M.P. van Rede, I. Giesen en E. Engelhard Externe link naar Bron »
BJU: Den Haag 2016, 224 pp. (Deel 9 in de Ucall Reeks)
2016 Civiel schadeverhaal via het strafproces: Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij R.S.B. Kool, P. Backers, J.M. Emaus, F.G.H. Kristen, O.S. Pluimer, D.P. van Uhm en E.M. van Gelder Externe link naar Bron »
BJU: Den Haag 2016, 374 pp. (Deel 8 in de Ucall Reeks)
2016 De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht I. Giesen, F.G.H. Kristen, E.R. de Jong, C.J.D. Warren, E. Sikkema, A.M. Overheul, A.S. de Nijs en A.L. Vytopil Externe link naar Bron »
BJU: Den Haag 2016, 432 pp. (Deel 7 in de Ucall Reeks)
2016 Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen: Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van het Nederlandse recht in het licht van de UN Guiding Principles J.M. Emaus, L.F.H. Enneking, I. Giesen, M. Hiel, F.G.H. Kristen, K. Pijl, A.L.M. Schaap, T.A. Waterbolk BJU: Den Haag 2016, 708 pp. (Deel 6 in de Ucall Reeks)
2015 Contractuele controle in de handelsketen: Over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Gedragsregels, Contracten en (het voorkomen van) aansprakelijkheid A.L. Vytopil BJU: Den Haag 2015, 342 pp. (Deel 3 in de Ucall Reeks)
2016 Voorzorgverplichtingen: Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico’s E.R. de Jong BJu: Den Haag 2016, 291 pp. (Deel 5 in de Ucall Reeks)
2015 Een regeling voor personenschade door rampen E.F.D. Engelhard & R. Rijnhout BJU: Den Haag 2015, 232 pp. (Deel 4 in de Ucall Reeks)
2014 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (red.) Externe link naar Bron »
BJu: Den Haag 2014, 321 pp. (Deel 1 in de Ucall Reeks)
2014 Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter. Een verkennend dossieronderzoek. R.S.B. Kool, M.R. Hebly, D.P. van Uhm, L. Orvini, C.R.R. Loeve & I. Giesen Externe link naar Bron »
BJu: Den Haag 2014, 61 pp. (Deel 2 in de Ucall Reeks)