Empirical Private Law

Year   Title   Author(s)   Source  
2015 The Use and Incorporation of Extralegal Insights in Legal Reasoning I. Giesen External link to source »
11 Utrecht Law Review 2015/1, pp. 1-18 .
2014 Veronderstellingen over de Gronden voor Aansprakelijkheid: Van Maanen Revisited (assumptions about the grounds for liability) E. Engelhard en I. Giesen External link to source »
in: G-R. de Groot e.a. (red). Kritiek op recht. Liber Amicorum Gerrit van Maanen, Kluwer: Deventer 2014, p. 85-108.
2013 Towards a Ius Commune 3.0?! I. Giesen External link to source »
20 MJ 2013/2, p. 159-167.
2013 Het incorporeren van extrajuridische inzichten in het privaatrechtelijke debat (The Incorporation of Extralegal Insights in Legal Reasoning) I. Giesen External link to source »
in: G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein (red.), Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken, Deventer: Kluwer 2013, pp. 217-231.
2013 Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor de Hoge Raad (Preliminary questions to the Dutch Supreme Court) S.S. van Kampen en I. Giesen External link to source »
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2013/1, pp. 1-16.
2013 Een Ontmoeting tussen Psychologie en Aansprakelijkheidsrecht: het Anchoring Effect (Psychology and Liability Law: the Anchoring Effect) I. Giesen, R. Rijnhout & L.F.H. Enneking External link to source »
Ars Aequi 2013, pp. 904-905.
2013 Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking (Attribution, Causality and Prevention) I. Giesen External link to source »
In: W.H. Van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (red.), Capita Civilologie - Handboek Empirie en Privaatrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2013, pp. 487-518.
2013 Bewijswaardering en Psychologische Inzichten (A law&psychology view on the evaluation of the evidence in civil cases) L.F.H. Enneking, I. Giesen, R. Rijnhout External link to source »
in: W.H. Van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (red.), Capita Civilologie - Handboek Empirie en Privaatrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2013, pp. 1017-1085.
2013 De Huur van Onbebouwde Onroerende Zaken: Ongeregeld (renting uninhabited immovable goods) A.L.M. Keirse External link to source »
Nederlandse Jurisprudentie 2013/8 en 2013/9, pp. 149-151