Industrialisation & Harm

Year   Title   Author(s)   Source  
2017 (Nederlands) The State of the Art of Product Liability in the Netherlands I. Giesen, E. de Jong & T. Muslat in: H. Kullmann, B. Pfister, K. Stöhr & G. Spindler, Produzentenhaftung, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin: 2017
2015 Nearly 10 years of a new health care system (Preliminary report for the Association for Health Law) (Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel) J.G. Sijmons, E. Steyger, J.J. Rijken, M.F. Vermaat, E. Plomp, T.A.M. van den Ende Den Haag: Sdu Uitgevers
2015 De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht (The scope and legal basis of compensation for loss resulting from administrative acts within environmental law) G.M. van den Broek & M.K.G. Tjepkema VBR preadvies nr. 43 (Instituut voor Bouwrecht), 2015.
2015 Amuse: Sociale onrust en het civiele aansprakelijkheidsrecht (Amuse: Social unrest and liability law) R. Rijnhout External link to source »
Ars Aequi 2015, p. 646-648.
2015 Kroniek Schadevergoedingsrecht 2012-2015 (Chronicle Law of Damages 2012-2015) R. Rijnhout & N. Steurrijs AV&S 2015, p. 126-140.
2015 Wetsontwerp vergoeding voor zorg- en affectieschade: schadevergoeding voor zorgschade naasten (Draft bill on compensation for affection damages and care damages: compensation for care damages of third parties) R. Rijnhout in: F.T. Oldenhuis en H. Vorsselman (red.), Derdenschade, Den Haag: BJu 2015, p. 25-39.
2015 Product Liability: development in the Netherlands’ I. Giesen & E. de Kezel External link to source »
Berlijn: Erich Schmidt Verlag, 2015
2015 A regulation for personal injury damage caused by disasters (‘Een regeling voor personenschade door rampen’) E.F.D. Engelhard & R. Rijnhout BJU: Den Haag 2015, 232 pp. (Deel 4 in de Ucall Reeks)
2014 Drilling for Gas in Groningen and NAM’s Liability E.C. Gijselaar, R. Rijnhout & J.M. Emaus Ars Aequi 2014/11, p. 801-813.
2014 Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij/Morré. Enige Rechtsvergelijkende en Rechtshistorische Beschouwingen over de Gevolgen van Eigen Schuld van de Gelaedeerde voor de Aansprakelijkheid voor Onrechtmatig Handelen (reflections from a comparative law and legal history perspective on the consequences of own fault of the victim as to the liability for torts) E.G.D. van Dongen Pro Memorie - Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 2014/1, pp. 76-101
2014 Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht (criminal and civil liability of the government as road authority in the case of fatal accidents) R. Rijnhout, E. Sikkema & W.S. de Zanger External link to source »
Rechtsgeleerdheid Magazijn THEMIS 2014/1, pp. 10-25
2014 The Future of Foreign Direct Liability? Exploring the International Relevance of the Dutch Shell Nigeria Case E.F.H. Enneking External link to source »
10 Utrecht Law Review 2014/1, pp. 44-54
2013 Doorbreking van de Absolute Verjaring in geval van Mesothelioomclaims: de Toepassing van de Gezichtspunten uit Van Hese/De Schelde (breaching absolute limitation periods in the case of mesothelioma claims) M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh External link to source »
Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2013/5, pp.162-167
2013 Eigen Schuld en Mede-aansprakelijkheid (own fault and joint liability) A.L.M. Keirse & R.H.C. Jongeneel Monografieën Privaatrecht 16, Deventer: Kluwer, 176 pp.
2013 Asbest, Gezondheid en Veiligheid. Ontwikkelingen in het Aansprakelijkheidsrecht (developments in the liability law on asbestos, health and safety) E.N.F.M. De Kezel Antwerpen: Intersentia, 723 pp.
2013 Continuïteit van Zorg en Zorgspecifieke Fusietoetsing (the continuity of care and merger review) J. Sijmons & C.T. Dekker External link to source »
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013/2, pp. 136-145
2013 Taxonomy of Asbestos Litigation in the Netherlands; Dueling with Causal Uncertainty A.L.M. Keirse & F. Merab Samii External link to source »
European Review of Private Law 2013/1, pp. 341-370