New Risks

Year   Title   Author(s)   Source  
2016 Overheidsfalen en het EVRM bij ernstige bedreigingen voor de fysieke veiligheid (Governmental failure and the ECHR in case of serious threats to physical safety) E.C. Gijselaar & E.R. de Jong Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/6, afl. 2, pp. 36-45.
2015 Urgenda: rechterlijke risicoregulering als alternatief voor risicoregulering door de overheid? (Urgenda: judicial risk regulation as alternative for governmental risk regulation?) E.R. de Jong Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2015/46
2015 Rechterlijke risicoregulering bij gezondheids- en milieurisico’s (Judicial risk regulation with regards to health and environmental risks) E.R. de Jong Ars Aequi 2015, p. 872-881.
2014 Regulering van Onzekere Risico’s via Public Interest Litigation? (the regulation of uncertain risks via public interest litigation?) L.F.H. Enneking & E.R. de Jong External link to source »
Nederlands Juristenblad 2014/23, pp. 1543-1547
2014 Onzekerheid troef? Zorgplichten bij wetenschappelijke onzekerheid, het voorzorgsbeginsel en een typologie van wetenschappelijke onzekerheid (the duty of care and scientific uncertainty) E.R. de Jong External link to source »
Nederlands Juristenblad 2014/6, pp. 382 -389.
2013 Tweede Evaluatie Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (evaluation professions act in the individual health care) J.G. Sijmons, N.O.M. Woestenburg, J.H.H.M. Dorscheidt, L.T. Schudde, F.W. Visser, L.F. de Jager, C.P.M. Akerboom, H.B. Winter & J.H. Hubben Den Haag: ZonMw, 440 pp.
2013 Regulating Uncertain Risks in an Innovative Society: A Liability Law Perspective E.R. de Jong External link to source »
in: E. Hilgendorf & J-P Günther (ed.), Robotik und Recht Band I, Baden-Baden: Nomos Verlag 2013, pp. 163-183
2013 Noot onder Hoge Raad, 30 november 2012, 11/04120, LJN: BX7487 (Dordtse Paalrot) (annotation) E.R. de Jong Tijdschrift voor Bouwrecht 2013/72, pp. 494-502
2013 Regulating Uncertain Risks in an Innovative Society: A Liability Law Perspective E.R. de Jong in: E. Hilgendorf & J-P Günther (ed.), Robotik und Recht Band I, Nomosverlag: Baden-Baden 2013, pp. 163-183
2013 Climate Change. A Major Challenge and a Serious Threat to Enterprises E.R. de Jong & J. Spier External link to source »
Dovenschmidt Quaterly 2013/1, pp. 34-40
2013 Final Boarding Call voor de Luchtvaartmaatschappijen (final boarding call for the airlines) I. Koning External link to source »
Nederlands Juristenblad 2013/9, pp. 532-541