Public/Private

Year   Title   Author(s)   Source  
2017 (Nederlands) Legitimiteitsperspectieven op rechterlijke participatie bij vermeend overheidsfalen’ E.R. de Jong Tijdschrift Voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2017/3, p. 4-15.
2016 The development of the concept of contributory negligence in civil and common law. A comparison E.G.D. van Dongen & H.P. Verdam External link to source »
Hongarian Journal of Legal Studies 2016, afl. 3.
2016 The Oslo Principles and its impact on ‘soft’ regulation initiatives in liability law I. Giesen External link to source »
in: T. Hartlife & M. Faure (red)., De Spier bundel: de agenda van het aansprakelijkheidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 35-49.
2016 Liability of the personal injury lawyer for information defaults: the evidence of the violation of the duty of care and the (lacking) contributory negligence of the client. I. Giesen External link to source »
TVP 2016, afl. 2, p. 35-45.
2016 Evaluation Research on Preliminary Questions to the Dutch Supreme Court I. Giesen, F.G.H. Kristen, E.R. de Jong, C.J.D. Warren, E. Sikkema, A.M. Overheul, A.S. de Nijs & A.L. Vytopil External link to source »
Den Haag: Boomjuridisch 2016.
2016 The strengthened obligation to furnish facts revisited B.M. Paijmans External link to source »
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/2, afl. 1, pp. 4-14.
2016 Unfair contract terms and the consumer: ECJ case-law, foreign literature and their impact on Dutch law E.H. Hondius External link to source »
European Review of Private Law 24 (2016), Issue 3/4, pp. 457-472.
2016 Introduction to Private Law E.G.D. van Dongen (red.) External link to source »
Nijmegen: Ars Aequi 2016.
2015 Handbook Supervision, inspections and authorities in The Netherlands (Handboek Toezicht, inspecties en autoriteiten in Nederland) J.G. Sijmons F.J.H. Mertens, E.R. Muller, H.B. Winter, De Nederlandse Zorgautoriteit, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 285-309.
2015 Kwaliteitswet zorginstellingen J.G. Sijmons Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht, Deventer: Kluwer 2015, p. 1169-1193.
2015 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen J.G. Sijmons Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht, Deventer: Kluwer 2015, 1251-1269.
2015 Wet toelating zorginstellingen (WTZi) J.G. Sijmons Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht, Deventer: Kluwer 2015, p. 435-483.
2015 Book review ‘H.J.J. Leenen et al., Handboek Gezondheidsrecht’ J.G. Sijmons, M.C. Ploem Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015/7, p. 596-600.
2015 Administrative health law (Bestuurlijk gezondheidsrecht) J.G. Sijmons, A.C. Hendriks, M.J.C.E. Blondeau e.a. Mastermonografieën staats- en bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015
2015 Directing health care with the help of the health Insurance (Sturen in de zorg met de zorgverzekering) J.G. Sijmons AV&S 2015/14, afl. 3, p. 88-93.
2015 Revitalization of medical displinary law? (Revitalisering medisch tuchtrecht?) J.G. Sijmons, J.H. Hubben Nederland Juristenblad 2015/1903, afl. 38, p. 2673-2677.
2015 De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht (The scope and legal basis of compensation for loss resulting from administrative acts within environmental law) G.M. van den Broek & M.K.G. Tjepkema VBR preadvies nr. 43 (Instituut voor Bouwrecht), 2015.
2015 Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand (Preliminary questions to the Supreme Court) I. Giesen & A.M. Overheul Ars Aequi 2015/10, pp. 825-834
2014 Publiek wordt Privaat: een tussenstand in zeven vragen (Public becomes Private) I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking in: I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (red.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken, BJu: Den Haag 2014, p. 307-321.
2014 Aansprakelijkheid voor inadequate publieke beveiliging door private actoren (Liability for inadequate public security by private actors) I. Giesen in: I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (red.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken, BJu: Den Haag 2014, p. 81-114.
2014 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij privatisering van publieke taken: een aanzet tot debat I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking in: I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (red.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken, BJu: Den Haag 2014, p. 17-34.
2014 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (Responsibility, liability and privatization of public tasks) I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (red.) External link to source »
BJu: Den Haag 2014, 321 pp. (Deel 1 in de Ucall Reeks)
2014 Verplichte communicatie en zorgplichten: de wisselwerking tussen wetgever en de pensioenpraktijk (the interaction between the legislator and the pension funds) R. Rijnhout, I. Giesen, L. Nell & L. Lentz External link to source »
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2014/7025, pp. 626-638.
2014 Public Interest Litigation In the Netherlands – A Multidimensional Take on the Promotion of Environmental Interests by Private Parties through the Court L.F.H. Enneking & G.M. van den Broek External link to source »
10 Utrecht Law Review 2014/3, pp. 77-90
2013 Wisselwerking tussen Publiek- en Privaatrecht en de Nieuwe Regeling van Overheidsaansprakelijkheid in de Awb B.J. Schueler External link to source »
Maandblad voor Vermogensrecht 2013/7, pp. 193-199
2013 Patientenrechtegesetz: Geneeskundige Behandeling in Duits Burgerlijk Wetboek (patients’ rights act: medical treatment in the German civil code) E.H. Hondius & J.G. Sijmons External link to source »
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013/7, pp. 637-351
2013 Overheidsaansprakelijkheid Anno 2013: de Stand van de Rechtsontwikkeling (the state of affairs and legal developments in governmental liability) B.J. van Ettekhoven, J.E. M. Polka, B.P.M. van Ravesl, A.A. van Rossum, B.J. Schueler, M.K.G. Tjepkema, C. Waling & R.J.G.M. Widdershoven External link to source »
Overheid & Aansprakelijkheid 2013/32, pp. 49-101
2013 De Zorgplicht van Scholen (the duty of care of schools) B.M. Paijmans Deventer: Kluwer, 547 pp.
2013 Annotatie bij HvJ EU 14 maart 2013, Zaak C-420/11 (Jutta Leth) (annotation) R.J.G.M. Widdershoven AB Rechtspraak Bestuursrecht 2013/139, pp. 761- 786
2013 Embassy Bank Accounts and State Immunity from Execution: Doing Justice to the Financial Interests of Creditors C. Ryngaert External link to source »
26 Leiden Journal of International Law 2013, pp. 73-88
2013 Het Regeerakkoord over Managers en Wilde Dieren (the coalition agreement Rutte-Samson) C. van Dam External link to source »
Verkeersrecht 2013/1, pp. 11-15
«« »»