Shifting Boundaries

Year   Title   Author(s)   Source  
2017 (Nederlands) Rechtspreken met oog voor macro-effecten? Een bespreking van de mogelijkheden om rekenschap te geven van macro-effecten in het aansprakelijkheidsrecht’ E.R. de Jong & T.E. van der Linden External link to source »
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2017/2, p. 4-16.
2016 The Development of the Concept of Contributory Negligence in English Common Law E.G.D. van Dongen & H.P. Verdam External link to source »
Utrecht Law Review 12 (2016), Issue 1, pp. 61-74.
2015 Revitalisering medisch tuchtrecht? (revitalization of medical disciplinary law?) J.G. Sijmons & J.H. Hubben Nederlands Juristenblad, 2015, 38 (1903), p. 2673-2677.
2015 De (on)mogelijkheid van beslag na gunning bij de executoriale verkoop van onroerende zaken. Een heroverweging van het rechtshistorische argument E.G.D. van Dongen & I. Visser RM Themis 2015, afl. 3, p. 107-115.
2015 Dutch State Ordered to Cut Carbon Emissions E.R. de Jong European Journal of Risk Regulation 2015, afl. 3, p. 448-453.
2015 Rechterlijke risicoregulering bij gezondheids- en milieurisico’s (Judicial risk regulation with regards to health and environmental risks) E.R. de Jong Ars Aequi 2015, p. 872-881.
2015 Amuse: Sociale onrust en het civiele aansprakelijkheidsrecht (Amuse: Social unrest and liability law) R. Rijnhout External link to source »
Ars Aequi 2015, p. 646-648.
2015 Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand (Preliminary questions to the Supreme Court) I. Giesen & A.M. Overheul Ars Aequi 2015/10, pp. 825-834
2015 Punitive Damages: bestraffend en dus een ‘criminal charge’, maar wat dan? I. Giesen Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 2015/23, pp. 145-146
2015 Aansprakelijkheid na de schietpartij in Alphen aan den Rijn: hoe onbegrijpelijk kan rechtspraak – en het relatitivteitsvereiste – zijn? (Liability after the shooting in Alphen aan den Rijn) I. Giesen External link to source »
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2015/7055, pp. 277-279
2015 Een Constitutioneel Hof in Nederland? Zuid-Afrika en wrongful life als voorbeeld… (A Constitutional Court in the Netherlands? South-Africa and wrongful life as an example) I. Giesen External link to source »
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2015/9, pp. 65-66
2014 Collectieve actie in Nederland en de EU: en the winner is… (Collective action in the Netherlands and the EU) I. Giesen External link to source »
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2013/8, pp. 291-292.
2014 Voortschrijdend inzicht inzake bewijs en aansprakelijkheid (Proof and Liability) I. Giesen External link to source »
Verkeersrecht 2014/137, pp. 335-339.
2014 Hoge Raad vs de wetgever: wie hoedt het privaatrecht? (the Dutch Supreme Court vs. the Legislator) I. Giesen External link to source »
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2014/26, pp. 217-218.
2014 Omgaan met bewijsnood bij de vaststelling van het causaal verband in geval van verzuimde informatieplichten (Causality in case of violated obligations to inform) I. Giesen en K. L. Maes External link to source »
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2014/27, pp. 219-232.
2014 Liability, Responsibility and Accountability: Crossing Borders I. Giesen en F.G.H. Kristen External link to source »
Utrecht Law Review 10, 2014, 3, pp. 1-13.
2014 Herstel als er (juridisch) geen schade is: ‘integriteitsschade’ I. Giesen External link to source »
in: E.C. Huijsmans & M. van der Weij (red.), Schade en Herstel, WLP: Oisterwijk 2014, p. 43-68 en p. 115-122.
2014 Veronderstellingen over de Gronden voor Aansprakelijkheid: Van Maanen Revisited (assumptions about the grounds for liability) E. Engelhard en I. Giesen External link to source »
in: G-R. de Groot e.a. (red). Kritiek op recht. Liber Amicorum Gerrit van Maanen, Kluwer: Deventer 2014, p. 85-108.
2014 The postal service and the breach of mail confidentiality E.G.D. van Dongen External link to source »
Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas, nr. 8
2014 Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study E.G.D. van Dongen Leiden: Brill, 2014 (Studies in the History of Private Law 15/7)
2014 The Defence of Contributory Negligence in (Medieval) Canon Law and in Conflict Resolution in Italy in the Early Modern Period E.G.D. van Dongen Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Kanonistische Abteilung 100, pp. 580-607
2013 Een Terugblik op een Vooruitziende Blik (reviewing a visionary) G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein in: G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein (red.), Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken, Deventer: Kluwer 2013, pp. 235-254
2013 Gesetzgebung, verfahrensrechtliche Realität und Rechtslehre im römisch-holländischen Recht des 16. bis 18. Jahrhunderts: das Problem des Mitverschuldens bei Schiffskollisionen (Law-making, procedural reality and legal doctrine in Roman-Dutch law in the 16th-18th centuries: the problem of contributory negligence in maritime collision cases) E.G.D. van Dongen Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 2013/2, pp. 601-610
2013 Begroting en Verhoging van het Smartengeld. Wat Nederland kan leren van Engelse Guidelines en Duitse Grondrechten (estimating and increasing indemnity: what The Netherlands can learn from English guidelines and German fundamental rights) C. C. van dam External link to source »
Verkeersrecht 2013/7,8, pp. 256-268
2013 Proportionele Aansprakelijkheid en Veroorzakingswaarschijnlijkheid. Een Verkenning van het Criterium Veroorzakingswaarschijnlijkheid ter Vaststelling van het Percentage van Proportionele Aansprakelijkheid (proportional liability and causation) A.L.M. Keirse & J.M. Emaus External link to source »
Maandblad voor Vermogensrecht 2013/5, pp. 129-137
2013 Beweging in het Aansprakelijkheidsrecht (change in the law on liability) R. Rijnhout, E.F.D. Engelhard, I. Giesen, L.F.H. Enneking, J.M. Emaus, M.J. van der Heijden, E. R. de Jong, A.L.M. Keirse, L. van Kessel, E.N.F.M. de Kezel, I. Koning, S.A. Kruisinga, S. Kulk & B.M. Paijmans Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2013/5, pp. 171-184
2013 Shockschade (shock damage) E.F.D. Engelhard & I.M. Engelhard in: W.H. van Boom, I. Giesen en A.J. Verheij (red.), Capita Civilologie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, pp. 517-540
2013 European Tort Law C. van Dam Oxford: Oxford University Press, 583 pp.
2013 Towards a Ius Commune 3.0?! I. Giesen External link to source »
MJ 2013/2, pp.159-167
«« »»