Publicaties

Op deze pagina vindt u een lijst van recente publicaties door UCALL-onderzoekers over verschillende aspecten van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid; meer uitgebreide publicatielijsten zijn te vinden op de persoonlijke profielpagina’s van de onderzoekers

 

Ucall Boekenreeks

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2017 Law in the Risk Society U. de Vries & J. Fanning BJU: Den Haag 2017, 258 pp. (Deel 10 in de Ucall Reeks)
2016 Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland E. Bauw, E.G.D. van Dongen, M. van Kogelenberg, M.M.P. van Rede, I. Giesen en E. Engelhard Externe link naar Bron »
BJU: Den Haag 2016, 224 pp. (Deel 9 in de Ucall Reeks)
2016 Civiel schadeverhaal via het strafproces: Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij R.S.B. Kool, P. Backers, J.M. Emaus, F.G.H. Kristen, O.S. Pluimer, D.P. van Uhm en E.M. van Gelder Externe link naar Bron »
BJU: Den Haag 2016, 374 pp. (Deel 8 in de Ucall Reeks)
2016 De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht I. Giesen, F.G.H. Kristen, E.R. de Jong, C.J.D. Warren, E. Sikkema, A.M. Overheul, A.S. de Nijs en A.L. Vytopil Externe link naar Bron »
BJU: Den Haag 2016, 432 pp. (Deel 7 in de Ucall Reeks)
2016 Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen: Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van het Nederlandse recht in het licht van de UN Guiding Principles J.M. Emaus, L.F.H. Enneking, I. Giesen, M. Hiel, F.G.H. Kristen, K. Pijl, A.L.M. Schaap, T.A. Waterbolk BJU: Den Haag 2016, 708 pp. (Deel 6 in de Ucall Reeks)

 

Industrie & Schade

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2017 The State of the Art of Product Liability in the Netherlands I. Giesen, E. de Jong & T. Muslat in: H. Kullmann, B. Pfister, K. Stöhr & G. Spindler, Produzentenhaftung, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin: 2017
2015 Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel. Terug- en vooruitblik (Preadvies 2015 Vereniging voor Gezondheidsrecht) J.G. Sijmons, E. Steyger, J.J. Rijken, M.F. Vermaat, E. Plomp, T.A.M. van den Ende Den Haag: Sdu Uitgevers
2015 De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht G.M. van den Broek & M.K.G. Tjepkema VBR preadvies nr. 43 (Instituut voor Bouwrecht), 2015.
2015 Amuse: Sociale onrust en het civiele aansprakelijkheidsrecht R. Rijnhout Externe link naar Bron »
Ars Aequi 2015, p. 646-648.
2015 Kroniek Schadevergoedingsrecht 2012-2015 R. Rijnhout & N. Steurrijs AV&S 2015, p. 126-140.

 

Nieuwe Risico's

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2018 Judge-made Risk Regulation and Tort Law: An Introduction’ E.R. de Jong, M.G. Faure, I. Giesen & P. Mascini Externe link naar Bron »
European Journal of Risk Regulation 2018/1, p. 6-13.
2018 Private Law at the crossroads: judicial risk regulation in the context of health and environmental risks’ E.R. de Jong in: M. Dyson (ed.), Regulating Risk through Private Law, Intersentia 2018, p. 375-398.
2018 Risks: how Dutch tort law responds to risks and how the law can shape risks’ I. Giesen, E.R. de Jong & M.A. Overheul M. Dyson (ed.), Regulating Risk through Private Law, Intersentia 2018, p. 165-193.
2016 Overheidsfalen en het EVRM bij ernstige bedreigingen voor de fysieke veiligheid E.C. Gijselaar & E.R. de Jong Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/6, afl. 2, pp. 36-45.
2015 Urgenda: rechterlijke risicoregulering als alternatief voor risicoregulering door de overheid? E.R. de Jong Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2015/46

 

Publiek/Privaat

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2017 Legitimiteitsperspectieven op rechterlijke participatie bij vermeend overheidsfalen’ E.R. de Jong Tijdschrift Voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2017/3, p. 4-15.
2016 The development of the concept of contributory negligence in civil and common law. A comparison E.G.D. van Dongen & H.P. Verdam Externe link naar Bron »
Hongarian Journal of Legal Studies 2016, afl. 3.
2016 Van Tilburg via Wenen naar Oslo: de Oslo Principles en de impact van ‘softe’ reguleringsinitiatieven in het aansprakelijkheidsrecht I. Giesen Externe link naar Bron »
in: T. Hartlife & M. Faure (red)., De Spier bundel: de agenda van het aansprakelijkheidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 35-49.
2016 Aansprakelijkheid van de (letsel)schadeadvocaat voor informatieverzuimen: het bewijs van de zorgplichtschending en de (ontbrekende) eigen schuld van de cliënt. I. Giesen Externe link naar Bron »
TVP 2016, afl. 2, p. 35-45.
2016 De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht I. Giesen, F.G.H. Kristen, E.R. de Jong, C.J.D. Warren, E. Sikkema, A.M. Overheul, A.S. de Nijs & A.L. Vytopil Externe link naar Bron »
Den Haag: Boomjuridisch 2016.

 

Mensenrechten & Internationale Verplichtingen

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2017 De aansprakelijkheid van gewapende groeperingen in de mensenrechtenwetgeving K.M.A. Fortin Externe link naar Bron »
Oxford: OUP 2017.
2016 Humanitarian Relief Operations as Countermeasures: Overcoming the Withholding of Consent C.M.J. Ryngaert Externe link naar Bron »
EJIL:Talk! 2016
2016 Judicial Decisions on the Law of International Organizations C.M.J. Ryngaert, I.F. Dekker, R.A. Wessel, J. Wouters OUP: Oxford 2016, 480 pp.
2016 Corporate Obligations under International Law C.M.J. Ryngaert & M. Karavias The Journal of World Investment & Trade 2016, p. 319-324.
2016 Repression of Violations of International Humanitarian Law C.M.J. Ryngaert Externe link naar Bron »
in: J. Wouters, P. de Man & N. Verlinden (red.), Armed Conflicts and the Law, Antwerp: Intersentia 2016, p. 485-512.

 

Straf & Schade

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2017 De schakelbepalingen van de ontnemingsprocedure: de kunst van het weglaten W.S. de Zanger Externe link naar Bron »
2016 Symbolische en diabolische krachten in het strafrecht F. de Jong Externe link naar Bron »
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2016.
2016 The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle F. de Jong & L. van Lent Externe link naar Bron »
Utrecht Law Review 12 (2016), Issue 1, pp. 32-49.
2016 Aansprakelijkheid voor seksueel misbruik in het licht van de positieve verplichtingen: vervlechting van domeinen R.S.B. Kool Externe link naar Bron »
Ars Aequi 2016, afl. 2, p. 132-141.
2015 The Dutch crush on compensating victims (de Nederlandse focus op de compensatie van slachtoffers) I. Giesen, R.S.B. Kool & F.G.H. Kristen In: M. Dyson (ed.), Comparing Tort and Crime: Learning from across and within Legal Systems, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, p. 316-366.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2016 MVO-schendingen in handelsketens: transparantiewetgeving, helemaal zo slecht nog niet A.L. Vytopil Externe link naar Bron »
Ars Aequi 2016, afl. 2, p. 142-146.
2015 Zorgplichten van Nederlandse Ondernemingen inzake Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen L. Enneking, F. Kristen, K. Pijl, T. Waterbolk, J. Emaus, M. Hiel, A.-J. Schaap, I. Giesen Externe link naar Bron »
2015 De zorgplicht van de moedervennootschap jegens werknemers van de dochter naar Engels recht: ‘do bad cases make bad law’? M.L. Lennarts In: B.F. Assink, K.F. Haak, J.M. de Jongh, M.J. Kroeze & A.J.P. (ed.), De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst, Deventer: Kluwer, 2015, p. 315-329.
2015 Contractual Control in the Supply Chain: On Corporate Social Responsibility, Codes of Conduct, Contracts and (Avoiding) Liability A. L. Vytopil The Hague: Eleven International Publishing, 2015, 341 p.
2013 The Conflict Minerals Rule – Private Alternatives? A.L. Vytopil The Dovenschmidt Quarterly 2013/3, pp. 152-159

 

Zelfregulering & Burgerschap

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2017 Considerazioni storiche e comparative sulla colpa della vittima nella responsabilità da fatto illecito, con particolare riferimento all’esperienza moderna E.G.D. van Dongen Teoria e storia del diritto privato X (2017), pp. 1-26
2013 Pleidooi voor ‘Tante Ali 4.0’ (redactioneel) L. Bradt, J. Dierx, H. Crum & R.S.B. Kool Externe link naar Bron »
Tijdschrift voor Herstelrecht 2013/3, pp. 5-9
2013 Beschikken over Organen na Overlijden: Organen als Collectieve Nalatenschap J.G. Sijmons Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2013/7, pp. 259-266

 

Preventie & Sancties

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2015 De internationale onrechtmatigheid van Amerikaanse secundaire sanctiewetgeving A.L.M. Schaap & prof. dr. C.M.J. Ryngaert Externe link naar Bron »
Tijdschrift voor sanctierecht en onderneming 2015/1
2014 Apes Pauperis. Recht en Retorica in Pseudo-Quintilianus, Declamatio Maior XIII E.G.D. van Dongen Externe link naar Bron »
in: E. van Dongen & L. Nellissen (eds.), De bijen van de arme man. Apes pauperis, Quintilianus Declamatio maior XIII, Tilburg: Stilus 2014, pp. 31-42
2014 Eigen Schuld. Een Historische en Rechtsvergelijkende Studie E.G.D. van Dongen Ars Aequi 2014/63, pp. 398-402
2013 Naasten, Fundamentele Rechten en het Nederlands Limitatief en Exclusief Werkende Artikel 6:108 BW: één probleem, twee perspectieven J.M. Emaus & R. Rijnhout Externe link naar Bron »
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2013/4, pp. 108-119
2013 Een Effectief Rechtsmiddel voor een Bewusteloos Slachtoffer. Opmerkingen naar Aanleiding van een Baanbrekend Vonnis. C.C. van Dam Verkeersrecht 2013/12, pp. 442-448

 

Civilologie

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2015 The Use and Incorporation of Extralegal Insights in Legal Reasoning I. Giesen Externe link naar Bron »
11 Utrecht Law Review 2015/1, pp. 1-18 .
2014 Veronderstellingen over de gronden voor aansprakelijkheid: Van Maanen revisited E. Engelhard en I. Giesen Externe link naar Bron »
in: G-R. de Groot e.a. (red). Kritiek op recht. Liber Amicorum Gerrit van Maanen, Kluwer: Deventer 2014, p. 85-108.
2013 Towards a Ius Commune 3.0?! I. Giesen Externe link naar Bron »
20 MJ 2013/2, p. 159-167.
2013 Het incorporeren van extrajuridische inzichten in het privaatrechtelijke debat I. Giesen Externe link naar Bron »
in: G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein (red.), Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken, Deventer: Kluwer 2013, pp. 217-231.
2013 Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor de Hoge Raad S.S. van Kampen en I. Giesen Externe link naar Bron »
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2013/1, pp. 1-16.

 

Verschuivende Grenzen

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2017 Rechtspreken met oog voor macro-effecten? Een bespreking van de mogelijkheden om rekenschap te geven van macro-effecten in het aansprakelijkheidsrecht’ E.R. de Jong & T.E. van der Linden Externe link naar Bron »
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2017/2, p. 4-16.
2016 The Development of the Concept of Contributory Negligence in English Common Law E.G.D. van Dongen & H.P. Verdam Externe link naar Bron »
Utrecht Law Review 12 (2016), Issue 1, pp. 61-74.
2015 Revitalisering medisch tuchtrecht? J.G. Sijmons & J.H. Hubben Nederlands Juristenblad, 2015, 38 (1903), p. 2673-2677.
2015 De (on)mogelijkheid van beslag na gunning bij de executoriale verkoop van onroerende zaken. Een heroverweging van het rechtshistorische argument E.G.D. van Dongen & I. Visser RM Themis 2015, afl. 3, p. 107-115.
2015 Dutch State Ordered to Cut Carbon Emissions E.R. de Jong European Journal of Risk Regulation 2015, afl. 3, p. 448-453.