Capita Selecta Romeinsrechtelijke grondslagen van de onrechtmatige daad

UCALL-onderzoeker dr. Emanuel van Dongen verzorgt in het tweede semester van het collegejaar 2013-2014 een Capita Selecta-vak Romeinsrechtelijke grondslagen van de onrechtmatige daad. Dit vak is toegankelijk voor studenten die de Master Privaatrecht volgen bij het Departement Recht van de Universiteit Utrecht.

 
Delen: