Civiel Schadeverhaal voor Slachtoffers van Strafbare Feiten

UCALL-onderzoekers Renée Kool (projectleider), Ivo Giesen en Marnix Hebly verrichten in opdracht van het WODC (het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie) onderzoek naar schadeverhaal door slachtoffers na een strafbaar feit. Zij worden daarbij bijgestaan door mr. Daan van Uhm, promovendus bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, en student-assistentes Charlene Loeve en Lisa Orivini (beiden Legal Research Master). Het onderzoeksproject zal bestaan uit zowel literatuuronderzoek als dossieronderzoek.

Status: Afgerond

 
Delen: