Civilologie Project

UCALL programmaleider Ivo Giesen leidt tezamen met Willem van Boom (Erasmus Universiteit Rotterdam) een onderzoeksproject over civilologie, de empirische bestudering van het privaatrecht. Dit project omvat onder meer ook de Civilologie Boekenreeks, waarin de focus ligt op de vraagt in hoeverre vermogensrechtelijke regels en leerstukken aansluiten bij hoe mensen werkelijk zijn, denken, beslissen en zich gedragen. Onderzocht wordt wat we eigenlijk weten van privaatrecht in de echte wereld, hoe wetgever en rechter bouwen op aannames over hoe gedragsnormen in werkelijkheid uitwerken en welke effecten dat privaatrecht heeft. Voor meer informatie over de Civilologie Boekenreeks, zie de website van Boom Juridische Uitgevers.

 
Delen: