Corporate accountability and transnational litigation: new risks, new strategies?

Ucall-onderzoeker Liesbeth Enneking heeft een post-doctoral fellowship-subsidie toegewezen gekregen door het AXA Research Fund voor een onderzoeksproject naar het toegenomen risico voor internationaal opererende ondernemingen om aansprakelijk gesteld te worden voor schade aangericht aan mens en milieu als gevolg van hun activiteiten elders.

Binnen dit project, dat loopt tot juli 2017, zal Enneking de hedendaagse tendens richting foreign direct liability cases (grensoverschrijdende civiele aansprakelijkheidsprocedures tegen multinationale concerns die voor rechters in Westerse landen gebracht worden naar aanleiding van schendingen van mensenrechten- en milieunormen gepleegd in het buitenland), waarover zij de laatste jaren veel geschreven heeft, benaderen vanuit een nieuw perspectief.

Door een rechtsvergelijkende benadering te combineren met een empirische benadering van het onderwerp en door de focus te leggen op het bedrijfsperspectief, beoogt zij met het project beter inzicht te verschaffen in de consequenties van deze tendens voor de ondernemingen die daarmee te maken krijgen en dus ook voor het vestigingsklimaat van de landen waar deze ondernemingen gevestigd zijn.

 
Delen: