De Wrakingsprocedure

UCALL-onderzoekers prof. Ivo Giesen, prof. François Kristen, dr. Liesbeth Enneking en dr. Evelien de Kezel hebben, tezamen met een tweetal andere onderzoekers, een rechtsvergelijkend onderzoek verricht naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure. Opdrachtgever voor het onderzoek was de Raad voor de Rechtspraak; het eindrapport (‘De wrakingsprocedure – Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure’) is eind 2012 in druk verschenen.

 
Delen: