Development of identity & Who is at risk?

Het project ‘Development of identity & Who is at risk?’ beoogt kennis te vergaren over factoren die een rol spelen bij de cognitieve, sociale en culturele ontwikkeling van kinderen. Er wordt gefocust op problematisch (gewelddadig) gedrag van jonge kinderen in sportsituaties, waar groepsdruk, jeugdige competitiedrang en sociale en juridische normen samenkomen. Het doel van dit onderzoek is om sociaal gedrag van kinderen, hun vaardigheden en hun capaciteit tot betekenisvolle interactie(s) te stimuleren door middel van bijvoorbeeld juridische en sociale normen.

 
Delen: