Presentatie onderzoeksrapport tijdens de tweejaarlijkse bijeenkomst van de ‘International Law Association’ in Washington, D.C.

Op 9 en 10 april a.s. zal Cedric Ryngaert zijn onderzoeksrapport presenteren over internationale verplichtingen en verantwoordelijkheden van  niet-statelijke actoren, met inbegrip van aansprakelijkheid en verantwoordingsplichten, tijdens de tweejaarlijkse bijeenkomst van de ‘International Law Association’ in Washington, D.C.

 
Delen: