Seminar Rechtsfilosofie, aansprakelijkheid en bestraffing

Op maandag 2 december 2013 organiseert UCALL een tweetal rechtsfilosofische seminars over aansprakelijkheid naar aanleiding van een strafbaar feit en de wijze waarop deze aansprakelijkheidstelling procedureel vorm zou kunnen krijgen. Aanleiding is bezoek van prof. Anthony Duff, vooraanstaand rechtsfilosoof en expert op het gebied van strafrecht en filosofie verbonden aan de University of Stirling (Schotland), respectievelijk de University of Minnesota (VS). Onderwerp van de seminars is het zogenoemde civil recourse model, geïntroduceerd door Benjamin Zypursky, John Goldberg en Andrew Gold. Dit model komt – kort gezegd – neer op het zoeken naar een derde weg tussen het civielrechtelijk geding naar aanleiding van een onrechtmatige daad en het strafproces.

Er worden in totaal twee seminars georganiseerd, verdeeld over de ochtend en de middag. Het ochtendseminar focust op de conceptualisering van de aansprakelijkheidsvraag; het middagseminar op de procedurele vertaling daarvan. Beide seminars zullen plaatsvinden in de Kannunikenzaal van de Universiteit Utrecht (boven de Faculty, Achter de Dom) en zijn toegankelijk voor UU-medewerkers van de faculteit REBO en voor UU-studenten. Ook zullen enkele externe gasten worden uitgenodigd.

Aanmelding verloopt via WPI-congres@uu.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met dr. Renée Kool (r.s.b.kool@uu.nl) en voor praktische zaken betreffende de aanmelding met Carin Schnitger (c.schnitger@uu.nl). Deelnemers krijgen op voorhand de (vindplaats van de) papers van professor Duff per mail toegezonden waarop diens presentatie is gebaseerd, mogelijk aangevuld met een korte literatuurlijst. Zie voor het programma: Program_Seminar Duff_2013 (def).

 
Delen: