Seminar Verantwoordelijkheid, toerekeningsvatbaarheid en vrije wil

Op donderdag 10 oktober 2013 organiseert een aantal UCALL-onderzoekers een seminar over ‘Verantwoordelijkheid, toerekeningsvatbaarheid en vrije wil’. Verschillende deskundige sprekers verzorgen inleidingen en referaten over de betrokken thematiek. Tijdens de ochtendsessie staan ontwikkelingen in ‘de’ neurowetenschappen en hun ethische en juridische relevantie centraal, en in de middagsessie wordt ingegaan op onder meer (de passages over de toerekeningsvatbaarheid in) het tegen Anders Breivik gewezen strafvonnis van Oslo Tingrett van 24 augustus 2012.  Voor meer informatie kunt u contact op nemen met mw. Carin Schnitger (C.Schnitger@uu.nl). Verantwoordelijkheid, toerekeningsvatbaarheid en vrije wil – Uitdagingen voor het strafrecht

Donderdag 10 oktober 2013

Locatie: Utrecht (Kannunikenzaal, Achter de Dom 7, boven Faculty Club)

Organisatie: Willem Pompe Instituut

10.00-10.30 Binnenkomst, registratie

10.30-10.45 Welkomstwoord dagvoorzitter: Constantijn Kelk (emeritus hoogleraar
straf(proces)recht, Willem Pompe Instituut)

10.45-11.15 Pim Haselager (spreker), Frank Leoné & Dave van Toor (Donders Institute
for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud Universiteit Nijmegen).

In deze bijdrage staat centraal hoe de cognitieve neurowetenschappen van invloed kunnen zijn op het strafproces. Teneinde de betekenis
en waarde van neurowetenschappelijk bewijs in te kunnen schatten, zal onder andere worden besproken welke methoden van onderzoek
neurowetenschappers gebruiken en hoe de resultaten van dat onderzoek kunnen worden geïnterpreteerd. Ook wordt aandacht besteed
aan de mogelijke problemen bij de interpretatie van de resultaten van neurowetenschappelijk onderzoek.

11.15-11.30 Referent: Ties Prakken (emeritus hoogleraar straf(proces)recht, Universiteit
Maastricht)

11.30-12.30 Plenaire discussie

12.30-13.15 Lunch

13.15-13.45 Jos van Mulbregt (Willem Pompe Instituut; Pieter Baan Centrum).

In deze bijdrage bespreekt Van Mulbregt het vonnis van de Noorse rechtbank inzake Anders Breivik met betrekking tot het punt van de ontoerekeningsvatbaarheid.

13.45-14.00 Referent: Gerben Meynen (Universiteit Tilburg)

14.00-15.00 Plenaire discussie

15.00-15.15 Koffiepauze

15.15-16.00 Plenair:
– Nabranders
– Thema volgend jaar?
– Aanvulling mailinglist
– Evt. samenwerking?
– Afspraken voor volgende bijeenkomst
– Afsluiting door dagvoorzitter

16.00-17.00 Borrel

Literatuursuggesties
– A.W.M. Mooij, ‘De toerekeningsvatbaarheid. Hoe verder?’, Delikt en Delinkwent
2012, nr. 1.
– David Roef, Jacques Claessen en Ties Prakken, Homo Ludens en Humaan
Strafrecht, Pompe-reeks deel 67, Den Haag: Boom Lemma, p. 1-67 (eerste 3
hoofdstukken).

 
Delen: