Specialisatieopleiding ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers’

Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam starten een nieuwe specialisatieopleiding getiteld ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers’. De opleiding, tot stand gekomen op initiatief van de Stichting LANGZS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft de steun van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
De specialisatieopleiding is bedoeld voor advocaten werkzaam in het privaatrecht en het strafrecht die slachtoffers van EGZ-misdrijven (ernstige gewelds- en zedenmisdrijven) bijstaan. Gelet op de inhoud en opzet van de opleiding is deze tevens relevant voor advocaten die slachtoffers van andere misdrijven bijstaan.
In de opleiding staan de volgende hoofdthema’s centraal:
• Privaatrechtelijke mogelijkheden tot schadeverhaal;
• Strafrechtelijke mogelijkheden tot uitoefening van slachtofferrechten en tot behartiging van de belangen van slachtoffers;
• Inzichten uit de victimologie: psychologische aspecten slachtofferschap.

De specialisatieopleiding ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers’ zal in januari 2016 voor de tweede maal in Utrecht van start gaan. Zie Programma EGZ jaargang 2016 voor een beschrijving van de specialisatieopleiding en het curriculum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. N. Verheij-Kaat [p.c.a.verheij@uu.nl], 030-253 71 25] of mw. R.S.B.Kool, [r.s.b.kool@uu.nl. 030 2537142]. Voorts kunt u voor nadere informatie terecht op de website van het WPI (wpi@uu.nl), Ucall (http://ucall.rebo.uu.nl) of de site van het Departement Rechten (http://www.uu.nl/organisatie/departement-rechtsgeleerdheid/over-het-departement/onderdelen/willem-pompe-instituut-voor-strafrechtswetenschappen/contact)

 
Delen: