Tort and Crime

Sinds het voorjaar van 2013 zijn UCALL-onderzoekers Francois Kristen, Renee Kool en Ivo Giesen betrokken bij het internationale onderzoeksproject Tort and Crime dat is opgezet door Matt Dyson (Cambridge University). Het doel van dit project is de interactie tussen beide rechtsgebieden nader te bestuderen en analyseren, in rechtsvergelijkend verband. Medio september 2013 vond in Cambridge een eerste workshop plaats, in april 2014 komen de onderzoekers weer bijeen.

Status: Lopend

 
Delen: