UCALL Seminar: Ankereffecten en het straftoemetingsdebat

Sanne Raats spreekt op 12 september tijdens een UCALL bijeenkomst over het onderwerp waarop zij op 23 juni jl. aan de Universiteit van Anterwerpen op is gepromoveerd: Ankereffecten en het straftoemetingsdebat.

In de rechtsliteratuur wordt de straftoemetingsbeslissing beschouwd als een rationele beslissing waarbij de strafrechter tot een rechtvaardige en geïndividualiseerde straf komt, rekening houdende met de omstandigheden van het misdrijf en de persoon van de veroordeelde. Uit rechtspsychologisch onderzoek blijkt echter dat de straftoemetingsbeslissing niet tegemoet komt aan dit rationele ideaal en gedeeltelijk gebaseerd is op mentale short-cuts die het risico op beslissingsfouten doen toenemen. In het bijzonder is de straftoemetingsbeslissing onderhevig aan de invloed van een numeriek ankerpunt, zoals de strafeis van het OM, waarmee de rechter – ook onbewust – rekening zal houden. Enerzijds rijst de vraag hoe dit ankereffect vermeden kan worden, anderzijds moet in ogenschouw worden genomen dat dit ankereffect ook mogelijkheden biedt voor de procespartijen en/of de beleidsmaker om invloed uit te oefenen op de straftoemetingsbeslissing.

 
Delen: