University of Pretoria Second International Consumer Law Conference (UPICLC) 2016

Ucall onderzoeker Jessy Emaus zal op 21 september 2016 een paper presenteren tijdens het congres University of Pretoria Second International Consumer Law Conference 2016. In haar paper stelt Emaus de noodzaak om onevenwichtige private verhoudingen vanuit het perspectief van de machtige partij te bestuderen, aan de orde. De presentatie is het resultaat van een verkennende, multidisciplinaire studie naar de juridische verantwoordelijkheid van één machtige partij in het bijzonder, te weten de financieel dienstverlener. De juridische verantwoordelijkheid van deze machtige partij wordt verkend aan de hand van drie vragen: i. wie is deze machtige private actor? ii. waarom rust op deze actor een bijzondere verantwoordelijkheid? iii. hoe krijgt die bijzondere verantwoordelijkheid vorm in het recht?

 
Delen: