WODC Onderzoek naar Personenschade bij Rampen

UCALL-onderzoekers Esther Engelhard (projectleider), Rianka Rijnhout, Evelien de Kezel, Ivo Giesen en Anne Keirse verrichten in opdracht van het WODC (het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie) onderzoek naar schadewaarderingsmethodieken en kringen van gerechtigden tot vergoeding van personenschade bij rampen. Het onderzoeksproject zal onder meer bestaan uit literatuurstudie, casestudies en externe rechtsvergelijking.

Status: lopend

 
Delen: