Onderzoek

Op deze pagina vindt u een overzicht van wetenschappelijke onderzoeksprojecten waar UCALL-onderzoekers bij betrokken zijn

 

Deel 15 in de Ucall-boekenreeks uit: Assumpties Annoteren

Het gebruik van empirische inzichten in de rechtspraktijk en de rechtswetenschap kan zeer waardevol zijn; dat geldt zeker ook op het terrein van het (straf-of […]

Lees meer
 

Zaaigeldaanvraag van Rianka Rijnhout gehonoreerd

Rianka Rijnhout heeft een zaaigeldaanvraag van de Hub Climate, Water and Future Delta gehonoreerd gekregen. Met deze aanvraag beoogt zij de Utrecht Expert Group on […]

Lees meer
 

Cedric Ryngaert schrijft briefing voor het Europees Parlement over universal jurisdiction

Cedric Ryngaert heeft een briefing met twee anderen academici geschreven voor het Europees Parlement over universele jurisdictie bij internationale misdaden. “The experts agreed that universal […]

Lees meer
 

 Jessy Emaus benoemd tot ECTIL Fellow

Jessy Emaus is benoemd tot Fellow van het European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL), gevestigd te Wenen. Emaus werkt sinds 2013 samen met […]

Lees meer
 

Wouter de Zanger gepromoveerd op 1 juni

Op 1 juni heeft Wouter de Zanger succesvol zijn proefschrift verdedigd. Namens Ucall willen wij hem van harte feliciteren.

Lees meer
 

Laura Inigo Alvarez presenteert bij het T.M.C. Asser Instituut

Op 25 mei presenteerde Laura Inigo Alvarez een paper op de 7e PhD dag in het kader van International Humanitarian and Criminal Law (IHCL) platform […]

Lees meer
 

Idya Karimi ontvangt Stichting Beer Impuls Scriptieprijs

Op 23 mei jl. werd aan Idya Karimi, alumna van de Master Privaatrecht, Aansprakelijkheidsrecht, de Stichting Beer Impuls Scriptieprijs toegekend. Haar scriptie getiteld ‘Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het […]

Lees meer
 

De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht.

In dit onderzoek naar de in 2012 ingevoerde ‘Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad’ staan twee vragen centraal. Hoe werkt de huidige procedure voor […]

Lees meer
 

Onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten

Ucall-onderzoekers Eddy Bauw (projectleider), Emanuel van Dongen (projectsecretaris) verrichten in samenwerking met Martijn van Kogelenberg en Michiel van Rede (verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht), […]

Lees meer
 

Civiele voeging in het strafproces

Ucall-onderzoekers Renée Kool, François Kristen en Jessy Emaus verrichten in opdracht van het WODC onderzoek naar de problematiek rond de civiele voeging in het strafproces.

Lees meer
 

Zorgplichten van Bedrijven en IMVO

Ucall-onderzoekers Liesbeth Enneking (projectleider), Ivo Giesen, Marjan Groenouwe, Evelien de Kezel, Louise Vytopil en Tjalling Waterbolk werken aan een onderzoeksproject over zorgplichten van bedrijven op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Lees meer
 

Business & Human Rights in de EU

Ucall-onderzoeker Liesbeth Enneking neemt deel aan een door de Europese Commissie gefinancierd project over toegang tot rechtsmiddelen in de EU-lidstaten voor individuen en gemeenschappen die schade hebben ondervonden als gevolg van de activiteiten van Europese ondernemingen buiten de EU.

Lees meer
 

WODC Onderzoek naar Personenschade bij Rampen

UCALL-onderzoekers Esther Engelhard (projectleider), Rianka Rijnhout, Evelien de Kezel, Ivo Giesen en Anne Keirse verrichten in opdracht van het WODC onderzoek naar schadewaarderingsmethodieken en kringen van gerechtigden tot vergoeding van personenschade bij rampen.

Lees meer
 

Klokkenluidersproject Albanië

De Universiteit van Utrecht heeft afgelopen april het klokkenluidersproject door het ministerie van Justitie in Albanië toegewezen gekregen. Gedurende dit project wordt een wetsvoorstel met […]

Lees meer
 

Corporate accountability and transnational litigation: new risks, new strategies?

Ucall-onderzoeker Liesbeth Enneking heeft een post-doctoral fellowship toegewezen gekregen door het AXA Research Fund voor onderzoek naar het toegenomen risico op aansprakelijkheid van multinationals voor schade aangericht aan mens en milieu als gevolg van hun activiteiten elders

Lees meer
 

Civiel Schadeverhaal voor Slachtoffers van Strafbare Feiten

UCALL-onderzoekers dr. Renée Kool (projectleider), prof. Ivo Giesen en mr. Marnix Hebly verrichten in opdracht van het WODC onderzoek naar schadeverhaal door slachtoffers na een strafbaar feit.

Lees meer
 

Burgerschap 3.0

UCALL-onderzoekers dr. Liesbeth Enneking, prof. Ivo Giesen en dr. Evelien de Kezel verrichten een door de KNAW gefinancierd onderzoeksproject naar de veranderende rol van de burger in de 21e eeuw. 

Lees meer
 

Lands and Rights in Troubled Waters

UCALL-onderzoeker dr. Liesbeth Enneking is betrokken bij een door NWO gefinancierd project over veranderend gebruik van land, milieuschade en mensenrechten in Colombia en Brazilië.

Lees meer
 

Tort and Crime

Sinds het voorjaar van 2013 zijn UCALL-onderzoekers prof. François Kristen, dr. Renée Kool en prof. Ivo Giesen betrokken bij het internationale onderzoeksproject Tort and Crime dat is opgezet door dr. Matt Dyson (Cambridge University).

Lees meer
 

Development of identity & Who is at risk?

Het project ‘Development of identity & Who is at risk?’ beoogt kennis te vergaren over factoren die een rol spelen bij de cognitieve, sociale en […]

Lees meer
 

Civilologie Project

UCALL programmaleider prof. Ivo Giesen leidt tezamen met prof. Willem van Boom (Erasmus Universiteit Rotterdam) een onderzoeksproject over civilologie, de empirische bestudering van het privaatrecht.

Lees meer
 

De Wrakingsprocedure

UCALL-onderzoekers prof. Ivo Giesen, prof. François Kristen, dr. Liesbeth Enneking en dr. Evelien de Kezel hebben een rechtsvergelijkend onderzoek verricht naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure.

Lees meer