Industrie & Schade

Jaar   Titel   Auteur(s)   Bron  
2017 The State of the Art of Product Liability in the Netherlands I. Giesen, E. de Jong & T. Muslat in: H. Kullmann, B. Pfister, K. Stöhr & G. Spindler, Produzentenhaftung, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin: 2017
2015 Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel. Terug- en vooruitblik (Preadvies 2015 Vereniging voor Gezondheidsrecht) J.G. Sijmons, E. Steyger, J.J. Rijken, M.F. Vermaat, E. Plomp, T.A.M. van den Ende Den Haag: Sdu Uitgevers
2015 De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht G.M. van den Broek & M.K.G. Tjepkema VBR preadvies nr. 43 (Instituut voor Bouwrecht), 2015.
2015 Amuse: Sociale onrust en het civiele aansprakelijkheidsrecht R. Rijnhout Externe link naar Bron »
Ars Aequi 2015, p. 646-648.
2015 Kroniek Schadevergoedingsrecht 2012-2015 R. Rijnhout & N. Steurrijs AV&S 2015, p. 126-140.
2015 Wetsontwerp vergoeding voor zorg- en affectieschade: schadevergoeding voor zorgschade naasten R. Rijnhout in: F.T. Oldenhuis en H. Vorsselman (red.), Derdenschade, Den Haag: BJu 2015, p. 25-39.
2015 Product Liability: development in the Netherlands’ I. Giesen & E. de Kezel Externe link naar Bron »
Berlijn: Erich Schmidt Verlag, 2015
2015 Een regeling voor personenschade door rampen E.F.D. Engelhard & R. Rijnhout BJU: Den Haag 2015, 232 pp. (Deel 4 in de Ucall Reeks)
2014 Gasboringen in Groningen en de aansprakelijkheid van de NAM E.C. Gijselaar, R. Rijnhout & J.M. Emaus Ars Aequi 2014/11, p. 801-813.
2014 Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij/Morré. Enige Rechtsvergelijkende en Rechtshistorische Beschouwingen over de Gevolgen van Eigen Schuld van de Gelaedeerde voor de Aansprakelijkheid voor Onrechtmatig Handelen. E.G.D. van Dongen Pro Memorie - Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 2014/1, pp. 76-101
2014 Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht R. Rijnhout, E. Sikkema & W.S. de Zanger Externe link naar Bron »
Rechtsgeleerdheid Magazijn THEMIS 2014/1, pp. 10-25
2014 The Future of Foreign Direct Liability? Exploring the International Relevance of the Dutch Shell Nigeria Case E.F.H. Enneking Externe link naar Bron »
10 Utrecht Law Review 2014/1, pp. 44-54
2013 Doorbreking van de Absolute Verjaring in geval van Mesothelioomclaims: de Toepassing van de Gezichtspunten uit Van Hese/De Schelde M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh Externe link naar Bron »
Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2013/5, pp.162-167
2013 Eigen Schuld en Mede-aansprakelijkheid A.L.M. Keirse & R.H.C. Jongeneel Monografieën Privaatrecht 16, Deventer: Kluwer, 176 pp.
2013 Asbest, Gezondheid en Veiligheid. Ontwikkelingen in het Aansprakelijkheidsrecht. E.N.F.M. De Kezel Antwerpen: Intersentia, 723 pp.
2013 Continuïteit van Zorg en Zorgspecifieke Fusietoetsing J. Sijmons & C.T. Dekker Externe link naar Bron »
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013/2, pp. 136-145
2013 Taxonomy of Asbestos Litigation in the Netherlands; Dueling with Causal Uncertainty (causale onzekerheid bij de taxonomie van asbest) A.L.M. Keirse & F. Merab Samii Externe link naar Bron »
European Review of Private Law 2013/1, pp. 341-370