Mensenrechten & Internationale Verplichtingen

Jaar   Titel   Auteur(s)   Bron  
2017 De aansprakelijkheid van gewapende groeperingen in de mensenrechtenwetgeving K.M.A. Fortin Externe link naar Bron »
Oxford: OUP 2017.
2016 Humanitarian Relief Operations as Countermeasures: Overcoming the Withholding of Consent C.M.J. Ryngaert Externe link naar Bron »
EJIL:Talk! 2016
2016 Judicial Decisions on the Law of International Organizations C.M.J. Ryngaert, I.F. Dekker, R.A. Wessel, J. Wouters OUP: Oxford 2016, 480 pp.
2016 Corporate Obligations under International Law C.M.J. Ryngaert & M. Karavias The Journal of World Investment & Trade 2016, p. 319-324.
2016 Repression of Violations of International Humanitarian Law C.M.J. Ryngaert Externe link naar Bron »
in: J. Wouters, P. de Man & N. Verlinden (red.), Armed Conflicts and the Law, Antwerp: Intersentia 2016, p. 485-512.
2016 Positieve verplichtingen om feitelijke maatregelen te nemen: voldoet het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht? E.C. Gijselaar NTM/NJCM-bull 2016/11.
2016 The Application of Human Rights Law to Everyday Civilian Life Under Rebel Control K.M.A. Fortin Externe link naar Bron »
Netherlands International Law Review 2016, p. 1-21.
2016 Overheidsfalen en het EVRM bij ernstige bedreigingen voor de fysieke veiligheid E.C. Gijselaar & E.R. de Jong Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/6, afl. 2, pp. 36-45.
2015 Humanitair ingrijpen zonder humanitaire interventie: een antwoord aan Kenneth Manusama C.M.J. Ryngaert Ars Aequi, 2015, p. 470-473.
2015 Can the armed opposition group and the multinational corporation be held liable in international law? (Kunnen de gewapende groep en multinationale onderneming aansprakelijk gesteld worden op grond van internationaal recht?) C.M.J. Ryngaert, N. Gal-Or & M. Noortmann In: C.M.J. Ryngaert, N. Gal-Or & M. Noortmann, Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place: Theoretical Considerations and Empirical Findings, The Hague: Brill, 2015, 381 p.
2015 Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place: Theoretical Considerations and Empirical Findings (verantwoordelijkheid van de niet-statelijke actor in gewapend conflict en de markt) N. Gal-Or, C.M.J. Ryngaert & M. Noortmann (ed.) The Hague: Brill, 2015, 381 p.
2015 State Responsibility and Non-State Actors (Statelijke verantwoordelijkheid en niet-statelijke actoren) C.M.J. Ryngaert In: C.M.J. Ryngaert, M. Noortmann & A. Reinisch (ed.), Non-State Actors in International Law, Oxford: Hart Publishing, 2015, p. 163-182.
2015 Non-State Actors in International Law (niet-statelijke actoren in internationaal recht) C.M.J. Ryngaert, M. Noortmann & A. Reinisch (ed.) Oxford: Hart Publishing, 2015, 406 p.
2015 Unilateral Jurisdiction and Global Values (unilaterale jurisdictie en mondiale waarden) C.M.J. Ryngaert The Hague: Eleven Publishers, 2015, 146 p.
2015 Srebrenica continued. Dutch district court holds the Netherlands liable for cooperating with Bosnian Serbs (Het vervolg van Srebrenica. Nederlandse rechtbank stelt Nederland aansprakelijk wegens samenwerking met Bosnische Serven) C.M.J. Ryngaert Netherlands international law review, 2015, 61(3), p. 365-454.
2015 Sharing Responsibility Between Non-State Actors and States in International Law (de verdeling van verantwoordelijkheid tussen staten en niet-statelijke actoren in het internationale recht) J. d'Aspremont, A. Nollkaemper, I. Plakokefalos & C.M.J. Ryngaert Netherlands international law review, 2015, 1, p. 1-18.
2015 Law, Justice and a Potential Security Gap: The ‘Organization’ Requirement in International Humanitarian Law and International Criminal Law R. Bartels & K. Fortin Externe link naar Bron »
Journal of Conflict & Security Law 2015, p. 1-20.
2015 Freedom of Expression and ‘Right to Be Forgotten’ Cases in the Netherlands After Google Spain S. Kulk & F. Zuiderveen Borgesius European Data Protection Law Review 2015/2, pp. 113-124
2015 Reflections on Jaloud v. the Netherlands – Jurisdictional Consequences and Resonance in Dutch Society F.A. Haijer & C.M.J. Ryngaert Journal of International Peacekeeping, 19, pp. 174–189
2015 Lessons Learned from the Srebrenica Massacre: From UN Peacekeeping Reform to Legal Responsibility C. Ryngaert & N. Schrijver 62 Netherlands International Law Review 2015/2, pp. 219-227.
2015 De implicaties van het Google Spain-arrest voor de vrijheid van meningsuiting S. Kulk & F. Zuiderveen Borgesius NTM/NJCM-Bulletin 2015-1, p. 3
2013 Human Security and International Law: the Challenge of Non-State Actors (menselijke veiligheid en internationaal recht: de uitdaging van niet-overheidsactoren) C. Ryngaert & M. Noortmann (eds.) Antwerpen: Intersentia, xii + 204 pp
2013 Het EVRM en de Aansprakelijkheid van Private Partijen C.C. van Dam in: A. Dijkstra, B.F. Keulen & G. Knigge (red.), Het Roer Recht. Liber Amicorum Wim Vellinga en Feikje Vellinga-Schootstra, Zutphen: Uitgeverij Paris, 2013, pp. 67-79
2013 Het Ex-Monti II-Voorstel: ‘Paard van Troje’ of Zege voor Sociale Grondrechten? S.A. de Vries Externe link naar Bron »
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2013/4, pp. 123-134
2013 Accountability of International Organizations for Human Rights Violations: the Cases of the UN Mission in Kosovo (UNMIK) and the “UN Terrorism Blacklists” (aansprakelijkheid van internationale organisaties voor schendingen van mensenrechten) C. Ryngaert in: M. Fitzmaurice & P. Merkouris (Eds.), The Interpretation and Application of the European Convention on Human Rights, Leiden, Boston: Brill, pp. 73-91
2013 Editorial – EU and ECHR: Conflict or Harmony? (EU en EHRM conflict of harmonie?) S.A. de Vries Externe link naar Bron »
Utrecht Law Review 9, 2013, 1 pp. 78-79
2013 The Protection of Fundamental Rights within Europe’s Internal Market after Lisbon – An Endeavour for More Harmony (de bescherming van fundamentele rechten binnen de interne markt na het Verdrag van Lissabon) S.A. de Vries in: S.A. de Vries, U. Bernitz & S. Weatherill (Edx.), Oxford: Hart Publishing, pp. 59-94
2013 Balancing Fundamental Rights with Economic Freedoms According to the European Court of Justice (de balans tussen fundamentele rechten en economische vrijheden) S.A. de Vries Externe link naar Bron »
Utrecht Law Review 9, 2013, 1, pp.169-192
2013 The Protection of Fundamental Rights in the EU After Lisbon (de bescherming van fundamentele rechten binnen de EU na het Verdrag van Lissabon) S.A. de Vries, U. Bernitz & S. Weatherill (Eds.) Oxford: Hart Publishing, 218 pp.
«« »»