Nieuwe Risico's

Jaar   Titel   Auteur(s)   Bron  
2018 Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles E.F.D. Engelhard & R.W. de Bruin Externe link naar Bron »
BJU: Den Haag 2018, 130 pp. (Volume 14 in de Ucall Reeks)
2018 Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool en R. Ortlep Externe link naar Bron »
BJU: Den Haag 2018, 648 pp. (Volume 13 in de Ucall Reeks)
2018 Judge-made Risk Regulation and Tort Law: An Introduction’ E.R. de Jong, M.G. Faure, I. Giesen & P. Mascini Externe link naar Bron »
European Journal of Risk Regulation 2018/1, p. 6-13.
2018 Private Law at the crossroads: judicial risk regulation in the context of health and environmental risks’ E.R. de Jong in: M. Dyson (ed.), Regulating Risk through Private Law, Intersentia 2018, p. 375-398.
2018 Risks: how Dutch tort law responds to risks and how the law can shape risks’ I. Giesen, E.R. de Jong & M.A. Overheul M. Dyson (ed.), Regulating Risk through Private Law, Intersentia 2018, p. 165-193.
2016 Overheidsfalen en het EVRM bij ernstige bedreigingen voor de fysieke veiligheid E.C. Gijselaar & E.R. de Jong Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/6, afl. 2, pp. 36-45.
2015 Urgenda: rechterlijke risicoregulering als alternatief voor risicoregulering door de overheid? E.R. de Jong Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2015/46
2015 Rechterlijke risicoregulering bij gezondheids- en milieurisico’s E.R. de Jong Ars Aequi 2015, p. 872-881.
2014 Regulering van Onzekere Risico’s via Public Interest Litigation? L.F.H. Enneking & E.R. de Jong Externe link naar Bron »
Nederlands Juristenblad 2014/23, pp. 1543-1547
2014 Onzekerheid troef? Zorgplichten bij wetenschappelijke onzekerheid, het voorzorgsbeginsel en een typologie van wetenschappelijke onzekerheid E.R. de Jong Externe link naar Bron »
Nederlands Juristenblad 2014/6, pp. 382 -389.
2013 Tweede Evaluatie Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg J.G. Sijmons, N.O.M. Woestenburg, J.H.H.M. Dorscheidt, L.T. Schudde, F.W. Visser, L.F. de Jager, C.P.M. Akerboom, H.B. Winter & J.H. Hubben Den Haag: ZonMw, 440 pp.
2013 Regulating Uncertain Risks in an Innovative Society: A Liability Law Perspective E.R. de Jong Externe link naar Bron »
in: E. Hilgendorf & J-P Günther (ed.), Robotik und Recht Band I, Baden-Baden: Nomos Verlag 2013, pp. 163-183
2013 Noot onder Hoge Raad, 30 november 2012, 11/04120, LJN: BX7487 (Dordtse Paalrot) E.R. de Jong Tijdschrift voor Bouwrecht 2013/72, pp. 494-502
2013 Regulating Uncertain Risks in an Innovative Society: A Liability Law Perspective (De regulering van onzekere risico’s in een innovatieve samenleving vanuit een aansprakelijkheidsperspectief) E.R. de Jong in: E. Hilgendorf & J-P Günther (ed.), Robotik und Recht Band I, Nomosverlag: Baden-Baden 2013, pp. 163-183
2013 Climate Change. A Major Challenge and a Serious Threat to Enterprises (klimaatverandering en de bedreiging voor bedrijven) E.R. de Jong & J. Spier Externe link naar Bron »
Dovenschmidt Quaterly 2013/1, pp. 34-40
2013 Final Boarding Call voor de Luchtvaartmaatschappijen I. Koning Externe link naar Bron »
Nederlands Juristenblad 2013/9, pp. 532-541