Publiek/Privaat

Jaar   Titel   Auteur(s)   Bron  
2017 Legitimiteitsperspectieven op rechterlijke participatie bij vermeend overheidsfalen’ E.R. de Jong Tijdschrift Voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2017/3, p. 4-15.
2016 The development of the concept of contributory negligence in civil and common law. A comparison E.G.D. van Dongen & H.P. Verdam Externe link naar Bron »
Hongarian Journal of Legal Studies 2016, afl. 3.
2016 Van Tilburg via Wenen naar Oslo: de Oslo Principles en de impact van ‘softe’ reguleringsinitiatieven in het aansprakelijkheidsrecht I. Giesen Externe link naar Bron »
in: T. Hartlife & M. Faure (red)., De Spier bundel: de agenda van het aansprakelijkheidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 35-49.
2016 Aansprakelijkheid van de (letsel)schadeadvocaat voor informatieverzuimen: het bewijs van de zorgplichtschending en de (ontbrekende) eigen schuld van de cliënt. I. Giesen Externe link naar Bron »
TVP 2016, afl. 2, p. 35-45.
2016 De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht I. Giesen, F.G.H. Kristen, E.R. de Jong, C.J.D. Warren, E. Sikkema, A.M. Overheul, A.S. de Nijs & A.L. Vytopil Externe link naar Bron »
Den Haag: Boomjuridisch 2016.
2016 De verzwaarde stelplicht revisited B.M. Paijmans Externe link naar Bron »
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/2, afl. 1, pp. 4-14.
2016 Unfair contract terms and the consumer: ECJ case-law, foreign literature and their impact on Dutch law E.H. Hondius Externe link naar Bron »
European Review of Private Law 24 (2016), Issue 3/4, pp. 457-472.
2016 Inleiding privaatrecht E.G.D. van Dongen (red.) Externe link naar Bron »
Nijmegen: Ars Aequi 2016.
2015 Handboek Toezicht, inspecties en autoriteiten J.G. Sijmons F.J.H. Mertens, E.R. Muller, H.B. Winter, De Nederlandse Zorgautoriteit, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 285-309.
2015 Kwaliteitswet zorginstellingen J.G. Sijmons Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht, Deventer: Kluwer 2015, p. 1169-1193.
2015 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen J.G. Sijmons Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht, Deventer: Kluwer 2015, 1251-1269.
2015 Wet toelating zorginstellingen (WTZi) J.G. Sijmons Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht, Deventer: Kluwer 2015, p. 435-483.
2015 Boekrecensie ‘H.J.J. Leenen et al., Handboek Gezondheidsrecht’ J.G. Sijmons, M.C. Ploem Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015/7, p. 596-600.
2015 Bestuurlijk gezondheidsrecht J.G. Sijmons, A.C. Hendriks, M.J.C.E. Blondeau e.a. Mastermonografieën staats- en bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015
2015 Sturen in de zorg met de zorgverzekering. De perikelen rond de wijziging van art. 13 Zorgverzekeringswet J.G. Sijmons AV&S 2015/14, afl. 3, p. 88-93.
2015 Revitalisering medisch tuchtrecht? J.G. Sijmons, J.H. Hubben Nederland Juristenblad 2015/1903, afl. 38, p. 2673-2677.
2015 De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht G.M. van den Broek & M.K.G. Tjepkema VBR preadvies nr. 43 (Instituut voor Bouwrecht), 2015.
2015 Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand I. Giesen & A.M. Overheul Ars Aequi 2015/10, pp. 825-834
2014 Publiek wordt Privaat: een tussenstand in zeven vragen I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking in: I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (red.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken, BJu: Den Haag 2014, p. 307-321.
2014 Aansprakelijkheid voor inadequate publieke beveiliging door private actoren I. Giesen in: I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (red.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken, BJu: Den Haag 2014, p. 81-114.
2014 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij privatisering van publieke taken: een aanzet tot debat I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking in: I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (red.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken, BJu: Den Haag 2014, p. 17-34.
2014 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (red.) Externe link naar Bron »
BJu: Den Haag 2014, 321 pp. (Deel 1 in de Ucall Reeks)
2014 Verplichte communicatie en zorgplichten: de wisselwerking tussen wetgever en de pensioenpraktijk R. Rijnhout, I. Giesen, L. Nell & L. Lentz Externe link naar Bron »
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2014/7025, pp. 626-638.
2014 Public Interest Litigation In the Netherlands – A Multidimensional Take on the Promotion of Environmental Interests by Private Parties through the Court L.F.H. Enneking & G.M. van den Broek Externe link naar Bron »
10 Utrecht Law Review 2014/3, pp. 77-90
2013 Wisselwerking tussen Publiek- en Privaatrecht en de Nieuwe Regeling van Overheidsaansprakelijkheid in de Awb B.J. Schueler Externe link naar Bron »
Maandblad voor Vermogensrecht 2013/7, pp. 193-199
2013 Patientenrechtegesetz: Geneeskundige Behandeling in Duits Burgerlijk Wetboek E.H. Hondius & J.G. Sijmons Externe link naar Bron »
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013/7, pp. 637-351
2013 Overheidsaansprakelijkheid Anno 2013: de Stand van de Rechtsontwikkeling B.J. van Ettekhoven, J.E. M. Polka, B.P.M. van Ravesl, A.A. van Rossum, B.J. Schueler, M.K.G. Tjepkema, C. Waling & R.J.G.M. Widdershoven Externe link naar Bron »
Overheid & Aansprakelijkheid 2013/32, pp. 49-101
2013 De Zorgplicht van Scholen B.M. Paijmans Deventer: Kluwer, 547 pp.
2013 Annotatie bij HvJ EU 14 maart 2013, Zaak C-420/11 (Jutta Leth) R.J.G.M. Widdershoven AB Rechtspraak Bestuursrecht 2013/139, pp. 761- 786
2013 Embassy Bank Accounts and State Immunity from Execution: Doing Justice to the Financial Interests of Creditors (de belangenbehartiging van crediteuren bij bankrekeningen van ambassades en statelijke immuniteit tegen executie) C. Ryngaert Externe link naar Bron »
26 Leiden Journal of International Law 2013, pp. 73-88
2013 Het Regeerakkoord over Managers en Wilde Dieren C. van Dam Externe link naar Bron »
Verkeersrecht 2013/1, pp. 11-15
«« »»