Straf & Schade

Jaar   Titel   Auteur(s)   Bron  
2018 SHN binnen de ZSM. Een evaluatie van de positie en dienstverlening van SHN binnen de ZSM-werkwijze R. Kool, F. Geerdink, E. Hooydonk, B. Nieuwendijk & S. Tilborghs Externe link naar Bron »
BJU: Den Haag 2018, 144 pp. (Deel 11 in de Ucall Reeks)
2017 De schakelbepalingen van de ontnemingsprocedure: de kunst van het weglaten W.S. de Zanger Externe link naar Bron »
2016 Symbolische en diabolische krachten in het strafrecht F. de Jong Externe link naar Bron »
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2016.
2016 The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle F. de Jong & L. van Lent Externe link naar Bron »
Utrecht Law Review 12 (2016), Issue 1, pp. 32-49.
2016 Aansprakelijkheid voor seksueel misbruik in het licht van de positieve verplichtingen: vervlechting van domeinen R.S.B. Kool Externe link naar Bron »
Ars Aequi 2016, afl. 2, p. 132-141.
2015 The Dutch crush on compensating victims (de Nederlandse focus op de compensatie van slachtoffers) I. Giesen, R.S.B. Kool & F.G.H. Kristen In: M. Dyson (ed.), Comparing Tort and Crime: Learning from across and within Legal Systems, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, p. 316-366.
2015 De verdragsrechtelijke en conflictenrechtelijke aspecten van de MH17 crash I. Koning Verkeersrecht, 2015, p. 74.
2015 Belust op misdaadgeld: de realiteit van voordeelsontneming P.C. van Duyne, F.G.H. Kristen, W.S. de Zanger Justitiële Verkenningen 2015, afl. 1, p. 100-116.
2015 The role of financial capacity in Dutch confiscation law: changes in legislation and an alternative approach W.S. de Zanger F. de Jong (red.), Overarching views of delinquency and deviancy. Rethinking the legacy of the Utrecht school, Den Haag: Eleven International Publishing 2015, p. 311-331.
2015 Samenloop tussen afwikkeling van de nalatenschap en uitkeringen aan nabestaanden: MH17 en de rol van de notaris daarbij J.W.A. Biemans, I. Koning & R. Rijnhout WPNR 2015, afl. 7047, p. 73-82.
2015 Met opener vizier naar een toekomstbestendige slachtofferpositie R.S.B. Kool Strafblad 2015/5, pp. 323-331
2015 Overarching Views of Crime and Deviancy. Rethinking the Legacy of the Utrecht School F. de Jong (ed.) Den Haag: Eleven International Publishing 2015, 628 pp.
2015 I’ll take you as my lawfully wedded wife – comparison and observations with regard to the penalization of forced marriage R.S.B. Kool n F. de Jong (ed.), Overarching views of crime and deviancy - rethinking the legacy of the Utrecht school, pp. 231-253, The Hague: Boom Juridische Uitgevers
2015 Corporate intent: in search for a theoretical foundation for corporate mens rea M.J. Hornman & E. Sikkema F. de Jong e.a. (red.), Overarching views of delinquency and deviancy; Rethinking the legacy of the Utrecht School, Den Haag: Eleven International Publishing, 2015, p. 287-309
2015 Overarching Thought: Criminal Law Scholarship in Utrecht F. de Jong & C. Kelk in: F. de Jong (ed.), Overarching Views of Crime and Deviancy. Rethinking the Legacy of the Utrecht School, Den Haag: Eleven International Publishing 2015, pp. 21-88
2015 The role of financial capacity in Dutch confiscation law: changes in legislation and an alternative approach W.S. de Zanger in: F. de Jong e.a. (red.), Overarching views of delinquency and deviancy. Rethinking the legacy of the Utrecht School, Den Haag: Eleven International Publishing 2015, pp. 311 - 331
2015 Belust op misdaadgeld: de realiteit van voordeelsontneming P.C. van Duyne, F.G.H. Kristen & W.S. de Zanger Externe link naar Bron »
Justitiële Verkenningen 2015, p. 100-116.
2014 Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter. Een verkennend dossieronderzoek. R.S.B. Kool, M.R. Hebly, D.P. van Uhm, L. Orvini, C.R.R. Loeve & I. Giesen Externe link naar Bron »
BJu: Den Haag 2014, 61 pp. (Deel 2 in de Ucall Reeks)
2014 Greedy of Crime-Money. The Reality and Ethics of Asset Recovery P.C. van Duyne, W.S. de Zanger & F.G.H. Kristen in: P.C. van Duyne, J. Harvey, G.A. Antonopoulos, K. von Lampe, A. Maljevic, A. Markovska (eds.), Corruption, Greed and Crime-Money. Sleaze and Shady Economy in Europe and Beyond, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2014, pp. 235-266
2014 Conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer E. Gijselaar & S. Meijer Delikt en Delikwent 2014/3, pp. 180-198
2013 Strafrechtelijke Handhaving van Meisjesbesnijdenis in Rechtsvergelijkend Perspectief E. Bleichrodt, R.S.B. Kool et. Al in: Onbegrensd strafrecht (liber amoricum Hans de Doelder), Nijmegen: Wolff 2013, pp. 23-36
2013 Een Herstelgerichte Benadering van Delinquenten met een Psychische Stoornis F. Koenraadt & R.S.B. Kool Externe link naar Bron »
Proces 2013/5, pp. 304-315
2013 Studieboek Materieel Strafrecht C. Kelk & F. de Jong Deventer: Kluwer, 704 pp.
2013 Beledigd ‘Blauw’? Over Mafkezen, Zieligerds en Opportuniteit CC. Kelk, R.S.B. Kool et. Al. in: Veelzijdige gedachten (liber Chrisje Brants), Den Haag: Boom 2013, pp. 179-191
2013 Wilsvrijheid en Strafrechtelijke Verantwoordelijkheid. Een Rondgang Langs Fysicalisme, Connectionisme en Belichaamde Cognitie F. de Jong Externe link naar Bron »
Justitiële verkenningen 2013/1, pp. 10-39
2013 A Reciprocal Turn in Criminal Justice? Shifting Conceptions of Legitimate Authority (verschuivingen van legitieme autoriteit in het strafrecht) F. de Jong Externe link naar Bron »
Utrecht Law Review 9, 2013, 1, pp. 1-23
2012 Verantwoordelijkheden voor Gedegen Overgangsrecht. Wetswijzigingen in de Tenuitvoerlegging van Ontnemingsmaatregelen. W. de Zanger Externe link naar Bron »
in: F. de Jong, R.S.B. Kool (red.), Relaties van Gezag en Verantwoordelijkheid: Strafrechtelijke Ontwikkelingen, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, pp. 307-330
«« »»