Tort & Crime

Year   Title   Author(s)   Source  
2018 SHN binnen de ZSM. Een evaluatie van de positie en dienstverlening van SHN binnen de ZSM-werkwijze R. Kool, F. Geerdink, E. Hooydonk, B. Nieuwendijk & S. Tilborghs External link to source »
BJU: Den Haag 2018, 144 pp. (Deel 11 in de Ucall Reeks)
2017 (Nederlands) De schakelbepalingen van de ontnemingsprocedure: de kunst van het weglaten W.S. de Zanger External link to source »
2016 Symbolic and diabolic forces in criminal law F. de Jong External link to source »
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2016.
2016 The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle F. de Jong & L. van Lent External link to source »
Utrecht Law Review 12 (2016), Issue 1, pp. 32-49.
2016 Liability for sexual abuse in light of the positive obligations R.S.B. Kool External link to source »
Ars Aequi 2016, afl. 2, p. 132-141.
2015 The Dutch crush on compensating victims I. Giesen, R.S.B. Kool & F.G.H. Kristen In: M. Dyson (ed.), Comparing Tort and Crime: Learning from across and within Legal Systems, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, p. 316-366.
2015 De verdragsrechtelijke en conflictenrechtelijke aspecten van de MH17 crash (the aspects of the MH17 crash in treaty and conflict law) I. Koning Verkeersrecht, 2015, p. 74.
2015 Belust op misdaadgeld: de realiteit van voordeelsontneming (Focused on the proceeds of crime: the reality of confiscation) P.C. van Duyne, F.G.H. Kristen, W.S. de Zanger Justitiële Verkenningen 2015, afl. 1, p. 100-116.
2015 The role of financial capacity in Dutch confiscation law: changes in legislation and an alternative approach W.S. de Zanger F. de Jong (red.), Overarching views of delinquency and deviancy. Rethinking the legacy of the Utrecht school, Den Haag: Eleven International Publishing 2015, p. 311-331.
2015 Samenloop tussen afwikkeling van de nalatenschap en uitkeringen aan nabestaanden: MH17 en de rol van de notaris daarbij (Concurrence between the settlement of the estate and the payment of the bereaved: MH17 en and the role of the notary) J.W.A. Biemans, I. Koning & R. Rijnhout WPNR 2015, afl. 7047, p. 73-82.
2015 Met opener vizier naar een toekomstbestendige slachtofferpositie (To a future-proof position of victims) R.S.B. Kool Strafblad 2015/5, pp. 323-331
2015 Overarching Views of Crime and Deviancy. Rethinking the Legacy of the Utrecht School F. de Jong (ed.) Den Haag: Eleven International Publishing 2015, 628 pp.
2015 I’ll take you as my lawfully wedded wife – comparison and observations with regard to the penalization of forced marriage R.S.B. Kool n F. de Jong (ed.), Overarching views of crime and deviancy - rethinking the legacy of the Utrecht school, pp. 231-253, The Hague: Boom Juridische Uitgevers
2015 Corporate intent: in search for a theoretical foundation for corporate mens rea M.J. Hornman & E. Sikkema F. de Jong e.a. (red.), Overarching views of delinquency and deviancy; Rethinking the legacy of the Utrecht School, Den Haag: Eleven International Publishing, 2015, p. 287-309
2015 Overarching Thought: Criminal Law Scholarship in Utrecht F. de Jong & C. Kelk in: F. de Jong (ed.), Overarching Views of Crime and Deviancy. Rethinking the Legacy of the Utrecht School, Den Haag: Eleven International Publishing 2015, pp. 21-88
2015 The role of financial capacity in Dutch confiscation law: changes in legislation and an alternative approach W.S. de Zanger in: F. de Jong e.a. (red.), Overarching views of delinquency and deviancy. Rethinking the legacy of the Utrecht School, Den Haag: Eleven International Publishing 2015, pp. 311 - 331
2015 Eager for Criminal Money: the Reality of Disgorgement P.C. van Duyne, F.G.H. Kristen & W.S. de Zanger External link to source »
Justitiële Verkenningen 2015, p. 100-116.
2014 Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter. Een verkennend dossieronderzoek. (Compensation after a criminal offence) R.S.B. Kool, M.R. Hebly, D.P. van Uhm, L. Orvini, C.R.R. Loeve & I. Giesen External link to source »
BJu: Den Haag 2014, 61 pp. (Deel 2 in de Ucall Reeks)
2014 Greedy of Crime-Money. The Reality and Ethics of Asset Recovery P.C. van Duyne, W.S. de Zanger & F.G.H. Kristen in: P.C. van Duyne, J. Harvey, G.A. Antonopoulos, K. von Lampe, A. Maljevic, A. Markovska (eds.), Corruption, Greed and Crime-Money. Sleaze and Shady Economy in Europe and Beyond, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2014, pp. 235-266
2014 Conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer (Prejudgment attachment for the benefit of victims) E. Gijselaar & S. Meijer Delikt en Delikwent 2014/3, pp. 180-198
2013 Strafrechtelijke Handhaving van Meisjesbesnijdenis in Rechtsvergelijkend Perspectief (comparative research on criminal enforcement of female circumcision) E. Bleichrodt, R.S.B. Kool et. Al in: Onbegrensd strafrecht (liber amoricum Hans de Doelder), Nijmegen: Wolff 2013, pp. 23-36
2013 Een Herstelgerichte Benadering van Delinquenten met een Psychische Stoornis (an approach focused on recovery for delinquents with a mental disorder) F. Koenraadt & R.S.B. Kool External link to source »
Proces 2013/5, pp. 304-315
2013 Studieboek Materieel Strafrecht (substantive criminal law) C. Kelk & F. de Jong Deventer: Kluwer, 704 pp.
2013 Beledigd ‘Blauw’? Over Mafkezen, Zieligerds en Opportuniteit (the boundaries to insulting police officers) CC. Kelk, R.S.B. Kool et. Al. in: Veelzijdige gedachten (liber Chrisje Brants), Den Haag: Boom 2013, pp. 179-191
2013 Wilsvrijheid en Strafrechtelijke Verantwoordelijkheid. Een Rondgang Langs Fysicalisme, Connectionisme en Belichaamde Cognitie (free will and criminal responsibility) F. de Jong External link to source »
Justitiële verkenningen 2013/1, pp. 10-39
2013 A Reciprocal Turn in Criminal Justice? Shifting Conceptions of Legitimate Authority F. de Jong External link to source »
Utrecht Law Review 9, 2013, 1, pp. 1-23
2012 Verantwoordelijkheden voor Gedegen Overgangsrecht. Wetswijzigingen in de Tenuitvoerlegging van Ontnemingsmaatregelen (legislative changes in the execution of deprivation measures) W. de Zanger External link to source »
in: F. de Jong, R.S.B. Kool (red.), Relaties van Gezag en Verantwoordelijkheid: Strafrechtelijke Ontwikkelingen, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, pp. 307-330
«« »»