Onderzoekers

Het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law is een groep van grensverleggende juridische wetenschappers. Het onderzoekscentrum wordt geleid door programmaleiders prof.mr. François Kristen en prof.mr. Anne Keirse, in samenwerking met een kernteam van UCALL-onderzoekers (Esther Engelhard, Wouter de Zanger en Renée Kool).

 

foto Tomas Arons

Tomas Arons


Hoogleraar
financieel recht • schadevergoedingsrecht • het collectief schadeverhaal.
Stuur E-mail | Profielpagina
Foto Annika

Annika van Baar


Postdoc onderzoeker
Organisatiecriminaliteit • Corporate governance • (Criminologie van) internationale misdrijven & mensenrechtenschendingen • Business & Human rights
Stuur E-mail
m.r.bledoeg@uu.nl

Myra Bledoeg


Student-assistent

Stuur E-mail
Profielfoto-196

Tom  Bouwman


Promovendus
Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht, Nudging, Civilologie (Empirie en Privaatrecht), Autonomie
Stuur E-mail | Profielpagina
fotovoorblackboardUUEmanuel

Emanuel van Dongen


Universitair Docent
Privaatrecht • Aansprakelijkheidsrecht • Rechtsgeschiedenis • Romeins Recht • Rechtsvergelijking
Stuur E-mail | Profielpagina
20081015-402_IJFR

Matthew Dyson


UCALL Research Fellow
Aansprakelijkheid en Schadevergoeding na Misdrijf
Stuur E-mail | Profielpagina
foto Ton Duijkersloot

Ton  Duijkersloot


Universitair Docent
Bestuursrecht betreffende de financiële sector • bestuurlijk organisatierecht • europees bestuursrecht en handhavingsrecht
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0198

Jessy Emaus


Universitair Docent
EVRM • Aansprakelijkheidsrecht • Schadevergoedingsrecht • Proportionele Aansprakelijkheid • Constitutionalisering van Privaatrecht • Fundamentele Rechtsschending
Stuur E-mail | Profielpagina
Foto Esther_Ucall

Esther Engelhard


Universitair Hoofddocent
Aansprakelijkheidsrecht • Personenschade • Schadeprocedure • Overheidsaanprakelijkheid • Gronden voor Aansprakelijkheid • Publiek-Privaat • Europees Privaatrecht
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0367

Ivo Giesen


Hoogleraar Privaatrecht
(Civiel) Aansprakelijkheidsrecht • Schadevergoedingsrecht • Civilologie (Empirie en Privaatrecht) • Zelfregulering • Bewijs, Rechtspleging en Procesrecht
Stuur E-mail | Profielpagina
egijselaar@hotmail com

Ellen  Gijselaar


Promovenda
Strafrechtelijk Aansprakelijkheidsrecht • Strafprocesrecht • Strafrechtspleging • Overheidsaansprakelijkheid • EVRM
Stuur E-mail | Profielpagina
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laura Inigo Alvarez


Promovenda
Internationaal humanitair recht • EU en mensenrechten • niet-statelijke actoren • verantwoordelijkheid van gewapende groepen
Stuur E-mail | Profielpagina
EDJONG

Elbert de Jong


Universitair Hoofddocent
Aansprakelijkheidsrecht • Voorzorgplicht & voorzorgverplichtingen • Overheidsfalen • Onzekere Risico's • Voorzorg & Preventie •Nanotechnologie & Recht • Risicoregulering • Rechtstheorie
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0383

Ferry de Jong


Hoogleraar straf- en strafprocesrecht
Materieel Strafrecht • Dogmatiek • Strafrechtsfilosofie • Hermeneutiek • Vrije Wil
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0379

Anne  Keirse


Hoogleraar Burgerlijk Recht
Nederlands en Europees verbintenissenrecht • Aansprakelijkheidsrecht • Contractenrecht • Schadevergoedingsrecht
Stuur E-mail | Profielpagina
mvankogelbergen%2540hotmail

Martijn van Kogelenberg


Universitair Docent
Privaatrecht • Nederlands en Anglo-Amerikaans contractenrecht • Rechtsvergelijking • Remedies bij tekortkoming
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0187

Renée  Kool


Universitair Hoofddocent
Strafrechtelijk Aansprakelijkheidsrecht • Schadevergoedingsrecht • Slachtofferpositie • Strafrecht en Burgerschapsbetrekkingen • Rechtsvergelijking
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0301

François  Kristen


Hoogleraar Strafrecht
Strafrechtelijk Aansprakelijkheidsrecht • Financieel Strafrecht • Europees Strafrecht • Strafprocesrecht • Strafrechtspleging
Stuur E-mail | Profielpagina
foto site Meynen 2

Gerben  Meynen


Hoogleraar
strafrecht • toerekeningsvatbaarheid •ethiek • neurorecht
Stuur E-mail | Profielpagina
ortlep

Rolf Ortlep


Universitair Hoofddocent
Overheid en privaatrecht • Bestuursrecht • Belastingrecht • Bestuursprocesrecht • Europees bestuursrecht • Grondrechten
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0204

Rianka Rijnhout


Universitair hoofddocent
Aansprakelijkheidsrecht • Vaststelling en Begroting Schade • Personenschade • Schade van Derden • EVRM • Civilologie (Empirie en Recht) • Rechtsvergelijking
Stuur E-mail | Profielpagina
albert_ruda

Albert Ruda


UCALL Research Fellow
Aansprakelijkheidsrecht • Contractenrecht
Stuur E-mail | Profielpagina
cedric1

Cedric Ryngaert


Hoogleraar Internationaal Publiekrecht
Internationaal Publiekrecht • Aansprakelijkheid van Georganiseerde Niet-Statelijke Actoren • Recht van Internationale Organisaties • Rechtsmacht • Immuniteiten
Stuur E-mail | Profielpagina
Foto AJ

Anne-Jetske Schaap


Promovenda
Strafrechtelijk aansprakelijkheidsrecht • Strafprocesrecht • Europees strafrecht • (Straf)rechtsvergelijking • Financieel en economisch strafrecht
Stuur E-mail | Profielpagina
Nanouk Schipper

Nanouk Schipper


Promovenda
(Strafrechtelijk) aansprakelijkheidsrecht • Schadevergoedingsrecht • Vordering benadeelde partij
Stuur E-mail
Sijmons

Jaap Sijmons


Hoogleraar Privaatrechtelijk Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht • Privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke gezondheidszorg
Stuur E-mail | Profielpagina
Eelke1

Eelke Sikkema


Universitair Docent
Materieel Strafrecht • Corruptie • Strafprocesrecht • Strafrechtspleging
Stuur E-mail | Profielpagina
aco verhaegh

Aco Verhaegh


Promovendus

Stuur E-mail | Profielpagina
pr0212

Bald de Vries


Universitair hoofddocent
Risicomaatschappij • Verantwoordelijkheid • Voorzorg • Reflexieve Modernisering
Stuur E-mail | Profielpagina
Afbeelding

Sybe de Vries


Hoogleraar Europees Recht
Europees interne-marktrecht • Bescherming van grondrechten
Stuur E-mail | Profielpagina
IMG-20180512-WA0007

Jeffrey Waal


Promovendus
Materieel strafrecht • Strafrechtsfilosofie • Schuld(uitsluiting) • Subjectiviteit en Verantwoordelijkheid • Psychologisering en neurologisering
Stuur E-mail | Profielpagina
Soshafoto

Shosha Wiznitzer


Promovenda
Personen- en familierecht • Medisch aansprakelijkheidsrecht • Materieel strafrecht
Stuur E-mail
pr0199

Wouter  de Zanger


Promovendus
Ontneming Wederrechtelijk Verkregen Voordeel • Financieel-economisch strafrecht • Strafrechtelijke Aansprakelijkheid • Mensenrechten en Strafrecht • Empirical Legal Studies
Stuur E-mail | Profielpagina