Onderzoekers

Het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law is een groep van grensverleggende juridische wetenschappers. Het onderzoekscentrum wordt geleid door programmaleiders prof.mr. François Kristen en prof.mr. Anne Keirse, in samenwerking met een kernteam van UCALL-onderzoekers (Esther Engelhard, Wouter de Zanger en Renée Kool).

 

Foto Annika

Annika van Baar


Postdoc onderzoeker
Organisatiecriminaliteit • Corporate governance • (Criminologie van) internationale misdrijven & mensenrechtenschendingen • Business & Human rights
Stuur E-mail
IMG_0060 (2) - kopie

Eddy Bauw


Hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht en Rechtspleging
Aansprakelijkheidsrecht • Rechtspraak • Rechtspleging • Milieurecht
Stuur E-mail | Profielpagina
m.r.bledoeg@uu.nl

Myra Bledoeg


Student-assistent

Stuur E-mail
DSCN1770 (2)

Estelle de Blok


Student-assistent

Stuur E-mail
pr0195

Berthy van den Broek


Universitair Docent
Rechtmatige Overheidsdaad • Planschade en Nadeelcompensatie • Omgevingsrecht • Bestuursrecht
Stuur E-mail
fotovoorblackboardUUEmanuel

Emanuel van Dongen


Universitair Docent
Privaatrecht • Aansprakelijkheidsrecht • Rechtsgeschiedenis • Romeins Recht • Rechtsvergelijking
Stuur E-mail | Profielpagina
20081015-402_IJFR

Matthew Dyson


UCALL Research Fellow
Aansprakelijkheid en Schadevergoeding na Misdrijf
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0198

Jessy Emaus


Universitair Docent
EVRM • Aansprakelijkheidsrecht • Schadevergoedingsrecht • Proportionele Aansprakelijkheid • Constitutionalisering van Privaatrecht • Fundamentele Rechtsschending
Stuur E-mail | Profielpagina
Foto Esther_Ucall

Esther Engelhard


Universitair Hoofddocent
Aansprakelijkheidsrecht • Personenschade • Schadeprocedure • Overheidsaanprakelijkheid • Gronden voor Aansprakelijkheid • Publiek-Privaat • Europees Privaatrecht
Stuur E-mail | Profielpagina
Fortin

Katharine Fortin


Universitair Docent
Gewapende Groepen • Niet-Statelijke Actoren • Mensenrechten • Humanitair Recht • Gewapende Conflicten • Verantwoordelijkheid
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0367

Ivo Giesen


Hoogleraar Privaatrecht
(Civiel) Aansprakelijkheidsrecht • Schadevergoedingsrecht • Civilologie (Empirie en Privaatrecht) • Zelfregulering • Bewijs, Rechtspleging en Procesrecht
Stuur E-mail | Profielpagina
egijselaar@hotmail com

Ellen  Gijselaar


Promovenda
Strafrechtelijk Aansprakelijkheidsrecht • Strafprocesrecht • Strafrechtspleging • Overheidsaansprakelijkheid • EVRM
Stuur E-mail | Profielpagina
Foto fried

Friederycke Haijer


Promovenda
Internationaal strafrecht • Oorlogsrecht • Rechtsmacht • Mensenrechten • Corruptie
Stuur E-mail | Profielpagina
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laura Inigo Alvarez


Promovenda
Internationaal humanitair recht • EU en mensenrechten • niet-statelijke actoren • verantwoordelijkheid van gewapende groepen
Stuur E-mail | Profielpagina
EDJONG

Elbert de Jong


Universitair Hoofddocent
Aansprakelijkheidsrecht • Voorzorgplicht & voorzorgverplichtingen • Overheidsfalen • Onzekere Risico's • Voorzorg & Preventie •Nanotechnologie & Recht • Risicoregulering • Rechtstheorie
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0383

Ferry de Jong


Hoogleraar straf- en strafprocesrecht
Materieel Strafrecht • Dogmatiek • Strafrechtsfilosofie • Hermeneutiek • Vrije Wil
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0379

Anne  Keirse


Hoogleraar Burgerlijk Recht
Nederlands en Europees verbintenissenrecht • Aansprakelijkheidsrecht • Contractenrecht • Schadevergoedingsrecht
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0295

Laura van Kessel


Promovenda
Aansprakelijkheidsrecht • EVRM • Schadevergoedingsrecht • Burgerlijk Procesrecht • Redressering EVRM-Schendingen in de Nationale Rechtsorde
Stuur E-mail | Profielpagina
mvankogelbergen%2540hotmail

Martijn van Kogelenberg


Universitair Docent
Privaatrecht • Nederlands en Anglo-Amerikaans contractenrecht • Rechtsvergelijking • Remedies bij tekortkoming
Stuur E-mail
pr0276

Ingrid Koning


Universitair Docent
Vervoerrecht • Commercieel Recht • Personenvervoer • Passagiersrechten • Europees Recht • Luchtrecht
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0187

Renée  Kool


Universitair Hoofddocent
Strafrechtelijk Aansprakelijkheidsrecht • Schadevergoedingsrecht • Slachtofferpositie • Strafrecht en Burgerschapsbetrekkingen • Rechtsvergelijking
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0301

François  Kristen


Hoogleraar Strafrecht
Strafrechtelijk Aansprakelijkheidsrecht • Financieel Strafrecht • Europees Strafrecht • Strafprocesrecht • Strafrechtspleging
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0364

Stefan Kulk


Promovendus
Intellectueel Eigendomsrecht • Auteursrecht • Privacy • Aansprakelijkheid van Internetdienstverleners • Nieuwe Technologie en Recht
Stuur E-mail | Profielpagina
Loes_Lennarts_klein_vierkant

Loes Lennarts


Hoogleraar Ondernemingsrecht
Aansprakelijkheid in Ondernemingsrecht en Faillissementsrecht • Aansprakelijkheid in (Multinationale) Concernverhoudingen • Bestuurdersaansprakelijkheid
Stuur E-mail | Profielpagina
ortlep

Rolf Ortlep


Universitair Hoofddocent
Overheid en privaatrecht • Bestuursrecht • Belastingrecht • Bestuursprocesrecht • Europees bestuursrecht • Grondrechten
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0204

Rianka Rijnhout


Universitair hoofddocent
Aansprakelijkheidsrecht • Vaststelling en Begroting Schade • Personenschade • Schade van Derden • EVRM • Civilologie (Empirie en Recht) • Rechtsvergelijking
Stuur E-mail | Profielpagina
s200_lucas.roorda

Lucas  Roorda


Promovendus
Internationaal Publiekrecht • Mensenrechten en Privaatrecht • Internationale Mensenrechtenwetgeving
Stuur E-mail | Profielpagina
albert_ruda

Albert Ruda


UCALL Research Fellow
Aansprakelijkheidsrecht • Contractenrecht
Stuur E-mail | Profielpagina
cedric1

Cedric Ryngaert


Hoogleraar Internationaal Publiekrecht
Internationaal Publiekrecht • Aansprakelijkheid van Georganiseerde Niet-Statelijke Actoren • Recht van Internationale Organisaties • Rechtsmacht • Immuniteiten
Stuur E-mail | Profielpagina
Foto AJ

Anne-Jetske Schaap


Promovenda
Strafrechtelijk aansprakelijkheidsrecht • Strafprocesrecht • Europees strafrecht • (Straf)rechtsvergelijking • Financieel en economisch strafrecht
Stuur E-mail
Nanouk Schipper

Nanouk Schipper


Promovenda
(Strafrechtelijk) aansprakelijkheidsrecht • Schadevergoedingsrecht • Vordering benadeelde partij
Stuur E-mail
Sijmons

Jaap Sijmons


Hoogleraar Privaatrechtelijk Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht • Privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke gezondheidszorg
Stuur E-mail | Profielpagina
Eelke1

Eelke Sikkema


Universitair Docent
Materieel Strafrecht • Corruptie • Strafprocesrecht • Strafrechtspleging
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0212

Bald de Vries


Universitair hoofddocent
Risicomaatschappij • Verantwoordelijkheid • Voorzorg • Reflexieve Modernisering
Stuur E-mail | Profielpagina
Afbeelding

Sybe de Vries


Hoogleraar Europees Recht
Europees interne-marktrecht • Bescherming van grondrechten
Stuur E-mail | Profielpagina
pr0394

Rob Widdershoven


Hoogleraar EU Bestuursrecht
Bestuursrecht • Interactie Europees recht - bestuursrecht • Effectieve rechtsbescherming
Stuur E-mail | Profielpagina
Soshafoto

Shosha Wiznitzer


Promovenda
Personen- en familierecht • Medisch aansprakelijkheidsrecht • Materieel strafrecht
Stuur E-mail
pr0199

Wouter  de Zanger


Promovendus
Ontneming Wederrechtelijk Verkregen Voordeel • Misdaadgeld • Straffen en Maatregelen • Mensenrechten en Strafrecht • Strafrechtelijke Aansprakelijkheid
Stuur E-mail | Profielpagina